Việt Nam chủ trì cuộc họp thứ 63 của Nhóm đặc trách Sáng kiến liên kết ASEAN (IAI)

Vào ngày 25/3/2021, Nhóm đặc trách Sáng kiến ​​Hội nhập ASEAN (IAI) đã triệu tập cuộc họp thứ 63 theo hình thức trực tuyến tại Jakarta, Indonesia.

Jakarta (VNA) – Vào ngày 25/3/2021, Nhóm đặc trách Sáng kiến ​​Hội nhập ASEAN (IAI) đã triệu tập cuộc họp thứ 63 theo hình thức trực tuyến tại Jakarta, Indonesia. Trong vai trò chủ tịch Nhóm đặc trách trong năm 2021, Đại sứ thường trực Việt Nam tại ASEAN, Nguyễn Hải Bằng đã chủ trì buổi họp. Đây là cuộc họp thường kỳ của các đại diện thường trực ASEAN để đánh giá việc thực hiện các dự án trong IAI và tìm kiếm các giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả của các Kế hoạch công tác của IAI, trong đó bao gồm việc hoàn thành Kế hoạch công tác IAI III (2016-2020) và bắt đầu triển khai Kế hoạch công tác IAI IV (2021-2025) đã được thông qua vào cuối năm 2020. Đến nay, đã có 22 trong số 26 (tương đương với 84.6%) tuyến hành động của Kế hoạch công tác IAI III đã và đang được triển khai thực hiện xuyên suốt năm lĩnh vực chiến lược gồm “lương thực và nông nghiệp”, “tạo thuận lợi thương mại”, “các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs)”, “giáo dục”, và “sức khỏe và an sinh”. Hiện tại, 127 dự án vừa được thông qua và triển khai với tổng vốn 30.79 triệu USD. Tính đến cuối Kế hoạch công tác vào tháng 7/2021, bảy dự án bổ sung sẽ được thiết kế để hoàn thành bốn tuyến hành động còn lại.

Tại cuộc họp, Nhóm đặc trách đã thông qua 17 dự án mới trong khuôn khổ Kế hoạch công tác IAI IV (2021-2025), trong đó 16 dự án được Singapore tài trợ và 01 dự án được Nhật Bản tài trợ.

Trong tương lai, Nhóm đặc trách sẽ tiếp tục đẩy mạnh giai đoạn hai của dự án hỗ trợ việc triển khai thực hiện Kế hoạch công tác IV bao gồm tổ chức các hoạt động tham vấn cấp nhà nước ở nhóm các quốc gia CLMV (Cambodia, Lào, Myanmar và Việt Nam) và một diễn đàn tham vấn cấp vùng, từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết và đề xuất các dự án kiểu mẫu ở các nước CLMV.

IAI đã được các quốc gia thành viên ASEAN thông qua vào năm 2000 với mục đích thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc giao ASEAN và hỗ trợ các nước CLMV hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế khu vực. /.

VNA
Vietnamplus, Thông Tấn xã Việt Nam - vietnamplus.vn

Viết phản hồi của bạn