Văn bản pháp lý

Tiêu đề Ngày đăng Giới thiệu Tải về
Nghị Định Của Chính Phủ Về Quy Chế Khu Vực Biên Giới Biển 15/06/2020 161/2003/NĐ-CP (doc, 551 KB)
Luật Biên Giới Quốc Gia 15/06/2020 06/2003/QH11 (doc, 74 KB)
Luật Biển Việt Nam 15/06/2020 18/2012/QH13 (doc, 145 KB)