Giới Thiệu

Cổng thông tin đối ngoại đa ngôn ngữ thành phố Hải Phòng là điểm truy cập chính thức về thông tin đối ngoại của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng trên môi trường mạng, hoạt động tại địa chỉ www.haiphongnews.gov.vn theo Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố và Giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Cổng thông tin đối ngoại đa ngôn ngữ thành phố Hải Phòng có chức năng giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá tiềm năng lợi thế, cung cấp thông tin đối ngoại của thành phố Hải Phòng tới các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thúc đẩy xúc tiến đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Cổng thông tin đối ngoại đa ngôn ngữ thành phố Hải Phòng được xây dựng với các nội dung chuyên biệt bằng 05 ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Hàn) đảm bảo hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền và đáp ứng nhu cầu của các đối tượng quan tâm.