Thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) ký kết Biên bản ghi nhớ Hội đàm vận tải đường bộ quốc tế năm 2022

Hội đàm vận tải đường bộ quốc tế giữa Sở Giao thông vận tải Hải Phòng, Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh với Ty Giao thông vận tải Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc là hoạt động định kỳ, được tổ chức thường niên theo cơ chế hợp tác hữu nghị, tạo thuận lợi trong hoạt động vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trong 02 năm 2020 và năm 2021 việc tổ chức hội đàm không thể thực hiện.

Ngày 15/12/2022, trên cơ sở chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố, đoàn công tác của thành phố Hải Phòng (bao gồm đại diện Sở Giao thông vận tải, Sở Ngoại vụ, Sở Công thương, Công an thành phố, Cục Hải quan Hải Phòng, Hiệp hội Vận tải Hải Phòng và một số doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải) đã tham gia Hội đàm vận tải đường bộ quốc tế năm 2022 theo hình thức trực tuyến tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh với Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh và Ty Giao thông vận tải Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

 

Quang cảnh Hội đàm vận tải đường bộ quốc tế năm 2023 tại Quảng Ninh (Ảnh: Sở Ngoại vụ)

Trên tinh thần hữu nghị, hợp tác, Hội đàm đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Sau quá trình xin ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan, và nhận được ý kiến đồng ý của Ủy ban nhân dân thành phố, Các bên thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm cụ thể hóa những nội dung các bên đã trao đổi, làm cơ sở cho 03 Sở/Ty Giao thông vận tải triển khai các biện pháp cụ thể nhằm hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động vận tải đường bộ quốc tế giữa thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp cho sự phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của 03 địa phương sau đại dịch Covid-19; đồng thời, là cơ sở để hướng tới những chương trình hợp tác sâu rộng, hiệu quả hơn trong tương lai.

Toàn văn Biên bản ghi nhớ Hội đàm vận tải đường bộ quốc tế năm 2022 xem tại đây.

ĐỖ BÍCH HUỆ