Mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ TP Hải Phòng, Sở Công nghiệp năng lượng tỉnh Jeollanam-do (Hàn Quốc) đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác hữu nghị về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng tái tạo.

Đại diện lãnh đạo Cục, Vụ thuộc Bộ KH&CN và lãnh đạo các Sở, ban, ngành thành phố chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác hữu nghị về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng tái tạo

Việc ký kết thoả thuận hợp tác nhằm xây dựng, phát triển mối quan hệ hợp tác, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến cung cầu và chuyển giao KHCN, đổi mới sáng tạo về năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ TP Hải Phòng, thỏa thuận hợp tác hữu nghị về KHCN trong lĩnh vực này bao gồm: Hợp tác thúc đẩy xúc tiến cung cầu và chuyển giao về KHCN và đổi mới sáng tạo về năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Jeollanam-do; hợp tác và hỗ trợ các dự án, đề tài ứng dụng liên quan đến điện năng lượng mặt trời tại TP Hải Phòng, hợp tác đào tạo, mở rộng giữa các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo của thành phố; hợp tác và hỗ trợ các dự án liên quan đến phát triển trang trại thông minh, kinh tế tuần hoàn, nông thôn có sử dụng năng lượng tái tạo độc lập, hợp tác đào tạo nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao giữa các bên; hợp tác nghiên cứu và phát triển công nghệ năng lượng, phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo ứng dụng vào doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc.

Việc ký kết thoả thuận hợp tác nhằm xây dựng, phát triển mối quan hệ hợp tác, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến cung cầu và chuyển giao KHCN, đổi mới sáng tạo

Ông Trần Quang Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hải Phòng cho biết: “Lễ ký kết kết thỏa thuận hợp tác hữu nghị về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng tái tạo là nền tảng vững chắc quan hệ ngoại giao giữa TP Hải Phòng và tỉnh Jeollanam-do. Việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế được Sở xác định là mục tiêu quan trọng, nhằm tranh thủ kịp thời các đối tác quốc tế về tri thức, kinh nghiệm, thông tin khoa học, công nghệ, đào tạo nhân lực và hỗ trợ trang thiết bị. Qua đó, góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo của thành phố. Đồng thời, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025, TP Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại...”.

Còn theo ông Son Myung Do - Giám đốc Sở Công nghiệp năng lượng tỉnh Jeollanam-do, thỏa thuận hợp tác hữu nghị giữa Sở Khoa học và Công nghệ TP Hải Phòng và Sở Công nghiệp năng lượng tỉnh Jeollanam-do với mục tiêu hợp tác phát triển trong các lĩnh vực: năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời, năng lượng gió và nông nghiệp công nghệ cao sẽ là tiền đề để 2 cơ quan tiếp tục mở rộng mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Jeollanam-do về KHCN.

Thực tế hiện nay, TP Hải Phòng đã xác định phát triển kinh tế - xã hội dựa vào 3 trụ cột chính gồm: Công nghiệp công nghệ cao, cảng biển và logistics, du lịch dịch vụ. Trong đó, KHCN và đổi mới sáng tạo đóng vai trò then chốt trong phát triển các trụ cột của thành phố. Toàn TP Hải Phòng hiện có hàng chục nghìn doanh nghiệp, tuy nhiên phần lớn là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Nhiều doanh nghiệp sử dụng công nghệ lạc hậu, năng suất lao động quá thấp, gặp khó về tài chính, nhân lực và chưa tiếp nhận thông tin và công nghệ mới cùng các chính sách hỗ trợ từ thành phố. Mặt khác, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu đổi mới công nghệ nhưng lại lúng túng khi lựa chọn lĩnh vực đầu tư, lựa chọn trình độ công nghệ và thiết bị kỹ thuật, đối tác, giá cả và hợp đồng… Do vậy, nhu cầu đổi mới công nghệ, đang trở lên cấp thiết đối với các doanh nghiệp tại Hải Phòng.

Để đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của TP Hải Phòng, việc mở rộng hợp tác, quy tụ, tập hợp lực lượng, tranh thủ sự hỗ trợ nguồn lực của các các cơ tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nước ngoài để đẩy mạnh, phát triển hoạt động KHCN là hết sức quan trọng, cần thiết.

Được biết, để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ TP Hải Phòng đã tổ chức hàng chục sự kiện kết nối cung cầu công nghệ giữa doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp nước ngoài đến từ: Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Israel, Hà Lan…

Việc ứng dụng KHCN trong lĩnh vực nông nghiệp được TP Hải Phòng hết sức quan tâm

Mới đây nhất, Sở Khoa học và Công nghệ TP Hải Phòng phối hợp với Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ tổ chức phiên kết nối cung cầu công nghệ giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) trong các lĩnh vực: công nghệ bán dẫn, Internet vạn vật (IoT), công nghệ sinh học, thủy sản, nông nghiệp, thực phẩm, máy nông nghiệp, năng lượng tái tạo, thiết bị, công cụ… Đồng thời, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng tổ chức Hội thảo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp.

Theo đại diện Trung tâm Phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hải Phòng), thời gian tới, phía đơn vị sẽ tham mưu Sở KHCN tổ chức các đoàn tham quan, khảo sát về KHCN và đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước. Từ đó, tạo cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn trao đổi thông tin, tìm hiểu về thiết bị công nghệ và nhu cầu đặt hàng của phía đối tác, tiến tới đàm phán, thúc đẩy hoạt động chuyển giao, làm chủ công nghệ tiếp nhận từ nước ngoài vào Hải Phòng.