Chương trình học bổng Colombia của ICETEX

Chương trình học bổng Colombia của ICETEX dành cho các công dân Việt Nam mong muốn tham gia các chương trình sau đại học tại Colombia.

ICETEX là một tổ chức của Nhà nước, có nhiệm vụ thúc đẩy giáo dục cấp cao thông qua việc hỗ trợ tài chính cho các đối tượng hạn chế về tài chính và kết quả học tập tốt. Tổ chức này cũng tạo điều kiện tiếp cận các cơ hội giáo dục do cộng đồng quốc tế cung cấp để nâng cao chất lượng cuộc sống cho công dân Colombia, cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

Những ứng viên quan tâm tới chương trình phải đăng ký trực tuyến (tại địa chỉ https://web.icetex.gov.co/es/web/portal/becas/beca-colombia-extranjeros)  trước ngày ngày 12 tháng 6 năm 2023. Thông tin về chương trình học bổng gửi kèm theo.

Mọi thắc mắc liên quan tới chương trình, vui lòng liên hệ với Phòng Quan hệ Quốc tế của ICETEX qua địa chỉ email: beca_colombia@icetex.qov.co ./.

BAN BIÊN TẬP

Viết phản hồi của bạn