Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn giao 4 nhiệm vụ cho các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026

Tối ngày 28/4, tại Nhà khách Chính phủ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có buổi làm việc với các Trưởng cơ quan đại diện nhiệm kỳ 2023-2026 chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ và gặp mặt các Trưởng cơ quan đại diện hết nhiệm kỳ về nước năm 2022.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn giao 4 nhiệm vụ cho các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn giao 4 nhiệm vụ cho các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026.

Tham dự buổi làm việc còn có các Thứ trưởng Ngoại giao: Phạm Quang Hiệu, Lê Thị Thu Hằng, Đỗ Hùng Việt; các vị Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao và đại diện Lãnh đạo một số đơn vị chức năng trong Bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng các vị Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao và nhân dân tin tưởng giao trọng trách và chúc các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công.

Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2021-2025.

“Cùng với đất nước, ngành Ngoại giao đang bước sang giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, với quyết tâm cao xây dựng ngành Ngoại giao thực sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện, hiện đại và chuyên nghiệp”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị các Trưởng cơ quan đại diện quán triệt và thực hiện tốt bốn nhiệm vụ quan trọng sau.

Thứ nhất, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị các Trưởng cơ quan đại diện tiếp tục bám sát đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị đối ngoại toàn quốc năm 2021; các kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Nghị quyết số 34-NQ/TW, ngày 9/1/2023 về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng… để triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động đối ngoại tại nước sở tại.

Đó là, phát huy vai trò tiên phong giữ vững môi trường, hòa bình, ổn định, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, tranh thủ tốt thời cơ, vận hội và huy động các nguồn lực bên ngoài cho phát triển nhanh, bền vững đất nước, nâng cao hơn nữa vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.

Các Trưởng cơ quan đại diện quán triệt và phát huy cao nhất tinh thần tiên phong của đối ngoại trong thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. Trên cơ sở thống nhất quản lý đối ngoại tại cơ quan đại diện, kết hợp nhuần nhuyễn đối ngoại đảng, đối ngoại nhà nước, ngoại giao nghị viện và đối ngoại nhân dân. Trong đối ngoại nhà nước, kết hợp chặt chẽ đối ngoại an ninh, quốc phòng,…

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn giao 4 nhiệm vụ cho các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026

Toàn cảnh Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm việc với các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026.

Thứ hai, Bộ trưởng đề nghị các Trưởng cơ quan đại diện triển khai đồng bộ, toàn diện cả 4 trụ cột trong công tác ngoại giao gồm: Ngoại giao chính trị, Ngoại giao kinh tế, Ngoại giao văn hóa và Công tác người việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân…

Trong đó, xác định ngoại giao kinh tế là trung tâm, mọi hoạt động của cơ quan đại diện phải hướng vào nhiệm vụ trung tâm này. Trên cơ sở đó, tùy từng địa bàn, các Trưởng cơ quan đại diện sẽ cụ thể hóa để triển khai vào thực tiễn, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài về phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Thứ ba, các cơ quan đại diện cần tăng cường công tác nghiên cứu. Trong bối cảnh diễn biến nhanh của tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới, công tác nghiên cứu của cơ quan đại diện là vô cùng quan trọng. Các cơ quan đại diện cần có cơ chế giao ban hàng ngày, để cập nhật thông tin, có phân công cán bộ theo dõi tình hình cụ thể.

Thứ tư, trong công tác xây dựng ngành, Bộ trưởng đề nghị, các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần đẩy mạnh công tác này để triển khai các công việc của cơ quan đại diện. Trong đó, Bộ trưởng đề ra 6 giải pháp.

Một là, ngành Ngoại giao đang hướng đến xây dựng nền ngoại giao “toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp và trong sạch, vững mạnh”, các cơ quan đại diện quán triệt phương châm phát huy cao nhất tinh thần tận tụy phụng sự Đảng, Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phục vụ các ngành, các cấp, các địa phương và doanh nghiệp trong triển khai đối ngoại, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế - xã hội. Tinh thần phục vụ này rất quan trọng, phải thấm nhuần vào từng cán bộ ngoại giao.

Để làm được điều đó, mỗi cán bộ ngoại giao phải hiểu biết sâu sắc các mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa… của nước ta cũng như nước sở tại. Từ tinh thần phục vụ đó, các trưởng cơ quan đại diện phải là người gương mẫu, đi đầu để quy tụ, đoàn kết thống nhất trong cơ quan đại diện,…

Hai là, trên cơ sở các quy chế, quy trình của Bộ đã có, với tinh thần tập trung dân chủ, các cơ quan đại diện tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy trình làm việc và công tác Đảng bài bản. Trong đó có các quy chế, quy trình tiếp dân, công tác lãnh sự, bảo hộ công dân… để đưa các hoạt động này của cơ quan đại diện vào nề nếp, có phân cấp, phân nhiệm rõ ràng, công khai minh bạch, số hóa, giải quyết công việc trên môi trường số…

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn giao 4 nhiệm vụ cho các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và tập thể Lãnh đạo Bộ chụp ảnh lưu niệm với các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026.

Ba là, duy trì kỷ luật, kỷ cương của cơ quan đại diện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế, quy trình cơ quan; thực hiện tốt công tác quản lý tài sản, tài chính của cơ quan đại diện, phát huy dân chủ, tinh thần yêu thương, giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau…

Bốn là, tạo sự đoàn kết và phối hợp tốt giữa các bộ phận trong cơ quan đại diện và với các cơ quan đại diện bên cạnh sứ quán, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển… Cùng với đó là phối hợp tốt với các đơn vị trong và ngoài nước, Ban Cán sự Đảng Bộ sẽ quyết định cơ chế giao ban phối hợp hàng quý hoặc hàng tháng với các cơ quan đại diện…

Năm là, ngoài phục vụ các đoàn cấp cao, tiếp tục thực hiện tốt tinh thần phục vụ, quan tâm thu xếp chương trình, hỗ trợ giúp đỡ, báo cáo về kết quả hoạt động của cơ quan đại diện… đối với đoàn công tác trong nước từ Bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp đến nước sở tại.

Sáu là, tiếp tục quan tâm đến chiến lược quy hoạch trụ sở cơ quan đại diện, cơ sở vật chất, đời sống của cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện… Trước bối cảnh, đời sống cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện còn gặp nhiều khó khăn hiện nay, Bộ đang tiếp tục làm việc, trao đổi với các bộ, ngành liên quan để đề xuất với Chính phủ nâng sinh hoạt phí cho cán bộ.

Thời điểm các Trưởng cơ quan đại diện lên đường nhận nhiệm vụ cũng là thời điểm ngành Ngoại giao bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển mới, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026 dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và đạt nhiều thành công, hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn giao 4 nhiệm vụ cho các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026

Thay mặt cho các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu phát biểu cảm ơn.

Thay mặt cho các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu - người được chỉ định là Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản phát biểu cảm ơn Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và tập thể Lãnh đạo Bộ đã dành thời gian làm việc với Đoàn.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu khẳng định, các Trưởng cơ quan đại diện tiếp thu ý kiến chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng, sẽ nỗ lực hết sức mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với tinh thần tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Cũng trong tối ngày 28/4, tại Nhà khách Chính phủ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp mặt các Trưởng cơ quan đại diện hết nhiệm kỳ về nước năm 2022.

Bộ trưởng đã chia sẻ về những thành tựu công tác đối ngoại đất nước và của ngành Ngoại giao trong thời gian qua, nhấn mạnh trong bối cảnh cảnh dịch bệnh Covid-19, những thành tựu đó có sự đóng góp của các vị Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã đồng tâm hiệp lực cùng các cán bộ của Ngành trong công tác ngoại giao vaccine, bảo hộ công dân, ngoại giao kinh tế…

Chúc sức khỏe và thành công đến các vị Trưởng cơ quan đại diện, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn mong muốn, các vị Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hết nhiệm kỳ về nước tiếp tục có những đóng góp thiết thực cho hoạt động của Ngành; hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm cho thế hệ ngoại giao trẻ hiện nay.

Báo Thế giới & Việt Nam - https://baoquocte.vn/