Thủ tướng quyết định bổ sung một phần của 4 xã huyện An Lão vào ranh giới Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 13/2021/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2011/QĐ-TTg ngày 13/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 39/2013/QĐ-TTg ngày 27/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2011/QĐ-TTg ngày 13/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 39/2013/QĐ-TTg ngày 27/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải có tổng diện tích khoảng 22.540 ha, bao gồm: phần diện tích khu kinh tế hiện hữu: 22.540 ha; đưa ra khỏi ranh giới Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải hiện hữu lấy từ đất ở đô thị theo quy hoạch trên địa bàn 2 xã Trung Hà và Ngũ Lão thuộc khu vực Bến Rừng, huyện Thủy Nguyên. Tổng diện tích đề nghị đưa ra khỏi ranh giới là 687 ha; bổ sung vào ranh giới Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải hiện hữu một phần của 4 xã: An Tiến, Trường Thọ, Trường Thành và Bát Trang, huyện An Lão. Tổng diện tích đề nghị bổ sung vào ranh giới là 687 ha.

Phạm vi ranh giới Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải được xác định: các xã: Thủy Triều, An Lư, Phục Lễ, Phả Lễ, Lập Lễ, Tam Hưng và một phần các xã Trung Hà, Ngũ Lão huyện Thủy Nguyên; một phần thuộc địa bàn các xã: Tân Dương, Thủy Sơn, Dương Quan huyện Thủy Nguyên; toàn bộ đảo Vũ Yên; phường Tràng Cát, quận Hải An; bán đảo Đình Vũ, quận Hải An; đảo Cát Hải gồm các xã: Văn Phong, Hoàng Châu, Nghĩa Lộ, Đồng Bài, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải; một phần các xã: Lê Lợi, Hồng Phong, Bắc Sơn, An Hòa, huyện An Dương và một phần các xã: An Tiến, Trường Thọ, Trường Thành và Bát Trang, huyện An Lão.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 12/5/2021.

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng - www.haiphong.gov.vn