Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải là khu kinh tế tổng hợp nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng và vùng duyên hải Bắc bộ, là một trung tâm kinh tế biển, đa ngành, đa lĩnh vực của vùng duyên hải Bắc Bộ và của cả nước, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại, đồng bộ gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải có tổng diện tích khoảng 22.540 ha bao gồm: Phần diện tích Khu kinh tế hiện hữu là 22.140 ha và phần diện tích mở rộng khoảng 400 ha toàn bộ diện tích Khu công nghiệp Tràng Duệ.

NỘI DUNG

THÔNG TIN CHI TIẾT

Vị trí quy hoạch khu kinh tế

- Địa bàn 12 xã khu vực Bến Rừng huyện Thủy Nguyên.

- Toàn bộ đảo Vũ Yên, phường Tràng Cát, bán đảo Đình Vũ quận Hải An.

- Đảo Cát Hải huyện Cát Hải.

Diện tích

(22.540 ha).

Quy mô dân số đến 2025

310.000 người.

Phân khu chức năng

Khu phi thuế quan (1.258 ha) và khu thuế quan (12.932 ha).

Khu phi thuế quan

- Chức năng: Chế xuất, kho tàng, quảng bá, trưng bày sản phẩm, dịch vụ, điều hành, hải quan và an ninh quốc phòng.

- Vị trí: Khu vực Nam Đình Vũ (448 ha) và khu vực Cảng Lạch Huyện (810 ha).

Khu thuế quan

- Hệ thống cảng (1.046 ha).

- Các khu công nghiệp (4.550 ha).

- Kho tàng (209 ha).

- Các trung tâm phục vụ công cộng (761 ha).

- Các trung tâm chuyên dụng: y tế, giáo dục, du lịch, công viên cây xanh, quốc phòng an ninh (2.105 ha).

- Các khu đô thị và khu dân cư (2.062 ha).

- Hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật (2.196 ha).

Nguồn: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng