Thông tin chung về Khu Công nghiệp Đồ Sơn

TT

TIÊU CHÍ

NỘI DUNG CHI TIẾT

1

Tên Khu công nghiêp (Tiếng Việt, Tiếng anh)

- Khu công nghiệp Đồ Sơn Do Son Industrial Park

2

Địa chỉ

Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

3

Thời gian bắt đầu hoạt động

26/06/1997

4

Lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư:

Dự án xanh, sạch, không ô nhiễm

5

Điện thoại liên hệ

0225 3729 760

6

Khoảng cách tới cảng biển gần nhất (km)

17 km

7

Hệ thống trục chính

Đường trục chính rộng 34m Đường trục phụ rộng 21m

8

Cấp điện

Hai trạm 110KV độc lập

9

Cấp nước

10.000m3/ngày đêm

10

Nhà máy xử lý nước thải

1200m3/ngày

11

Diện tích sẵn sàng cho thuê (m2 hoặc hecta)

55 ha

12

Tỉ lệ lấp đầy % (tính đến thời điểm hiện tại)

34%

13

Giá thuê

Liên hệ

14

Các ưu đãi khác

Hỗ trợ nhà đầu tư làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng k‎ý đầu tư và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng