QUYẾT ĐỊNH 1831/QĐ-TTG NGÀY 01/11/2021 VỀ DANH MỤC QUỐC GIA CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2021-2025 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 1831/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC QUỐC GIA CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025 kèm theo Quyết định này (sau đây gọi chung là Danh mục).

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định; chủ trì phối hợp các bộ, ngành, địa phương xây dựng chi tiết nội dung thông tin dự án; tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến Danh mục; tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình xúc tiến các dự án thuộc Danh mục; rà soát, kiến nghị bổ sung hoặc điều chỉnh Danh mục phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ; kinh phí của các hoạt động thực hiện theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài tới năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 631/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan trung ương của các đoàn thể; - Các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, QHQT(3b).

KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Phạm Bình Minh

DANH MỤC

QUỐC GIA CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 (Kèm theo Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

TÊN DỰ ÁN

MỤC TIÊU DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

QUY MÔ/THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ (Triệu USD)

HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

I

HẠ TẦNG GIAO THÔNG

1

Tuyến đường sắt đô thị (Metro) số 4

Tuyến Metro số 4 vận chuyển hành khách xuyên tâm dọc theo các khu dân đông đúc nhất của Thành phố Hồ Chí Minh qua khu vực Bến Thành theo trục Bắc -Nam. Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng có năng lực chuyên chở khá lớn, an toàn và giảm ô nhiễm môi trường

Quận 1, 3, 4, 7, 12, Gò Vấp, Phú Nhuận, huyện Nhà Bè

Dài 36,2km, có hướng tuyến Thạnh Xuân - Hà Huy Giáp- Nguyễn Oanh - Nguyễn Kiệm - Phan Đình Phùng - Hai Bà Trưng - Bến Thành - Nguyễn Thái Học -Tôn Đản - Nguyễn Hữu Thọ - Khu đô thị Hiệp Phước.

4,570

ODA, PPP

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, 29 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 08-39309495

Fax: 08-39309497

2

Cảng biển tổng hợp Hòn Khoai

- Xây dựng cầu cảng để bốc xếp hàng hóa tổng hợp, container, đáp ứng nhu cầu xuất, nhập khẩu hàng hóa.

- Xây dựng các bến hàng rời, xăng dầu khí hóa lỏng và các bến cho tàu lai dắt, tuần tra.

Hòn Khoai, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Đón tàu có tải trọng đến 250.000 DWT

3,500

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau; số 02, đường Hùng Vương, phường 5, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

3

Đường sắt Trảng Bom - Hòa Hưng, tuyến đường sắt Thống Nhất.

Cải thiện tình trạng giao thông đô thị; giảm thiểu tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông trong đô thị...

Đồng Nai, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh

- Chiều dài tuyến: 39,07km.

- Đường đôi, sức kéo điện.

2,977

PPP

Vụ Đối tác công - tư, Bộ Giao thông vận tải, 80 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

ĐT: 84-24-39410775

4

Đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu

Kết nối đường sắt quốc gia với cảng Cái Mép và các cảng biển khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu

Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu

Xây dựng mới 84 Km đường sắt

Giai đoạn 1: 1.470

Giai đoạn 2: 1.000

PPP

Vụ Đối tác công - tư, Bộ Giao thông vận tải, 80 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

ĐT: 84-24-39410775

5

Cảng biển nước sâu (cảng Trần Đề)

Phục vụ xuất nhập khẩu trực tiếp cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, tạo động lực thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long

Tỉnh Sóc Trăng

- Phía bờ: Diện tích chiếm 4.000ha.

- Ngoài khơi: Cách cửa Trần Đề từ 15 - 20km với diện tích khoảng 1.000ha, để bố trí khu bến tổng hợp, container,...

- Đáp ứng cho tàu có trọng tải trên 100.000 DWT.

2,200

100% vốn đầu tư nước ngoài

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng Địa chỉ: Số 20 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

6

Tuyến đường sắt đô thị (Metro) số 3a

Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng có năng lực chuyên chở khá lớn, an toàn và giảm ô nhiễm môi trường

Quận 1, 3, 5, 6, 10, 11, Bình Tân, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Dài 19,58km, có hướng tuyến Bến Thành - Phạm Ngũ Lão - Ngã 6 Cộng Hòa-Hùng Vương - Hồng Bàng - Kinh Dương Vương - Depot Tân Kiên - Ga Tân Kiên.

1,820

ODA, PPP

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, 29 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 08-39309495

Fax: 08-39309497

7

Đường sắt Mụ Gia - Vũng Áng

Hoàn chỉnh kết nối vận tải đường sắt từ Vũng Áng (Việt Nam) đến Viêng Chăn (Lào)

Hà Tĩnh, Quảng Bình

Tổng chiều dài khoảng 103km; Tiêu chuẩn kỹ thuật: khổ 1435mm; Đường sắt cấp 1; Tốc độ thiết kế: Vmax = 160 km/h; Sức kéo: Điện khí hóa.

1,600

PPP

Vụ Đối tác công - tư, Bộ Giao thông vận tải, 80 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

ĐT: 84-24-39410775

8

Đường cao tốc quốc lộ 19 đoạn từ ngã 3 cầu Bà Di đến thành phố Pleiku

Đáp ứng nhu cầu vận tải, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 2 địa phương

Bình Định, Gia Lai

Xây dựng tuyến đường cao tốc

1,500

BOT

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai, 02 Hoàng Hoa Thám, TP. Pleiku, Gia Lai

ĐT; 0269 3824 414

9

Tuyến đường sắt đô thị (Metro) số 2 - giai đoạn 2

Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng có năng lực chuyên chở khá lớn, an toàn và giảm ô nhiễm môi trường

Quận 1, 2, 12, huyện Hóc Môn, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Dài 9,1km, gồm đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và đoạn Tham Lương - Bến xe Tây Ninh

1,482

ODA, PPP

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, 29 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 08-39309495

Fax: 08-39309497

10

Đường sắt Dĩ An - Hoa Lư

Kết nối tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia (đường sắt xuyên Á); nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa giữa các vùng và khu vực tuyến đi qua

TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước

128 Km, khổ đường 1435mm

1,400

PPP

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước 626 QL14, Phường Tân Phú, TP Đồng Xoài

ĐT: 02713.881.788

11

Đường sắt vào cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

Kết nối tuyến đường sắt quốc gia với cảng Lạch Huyện, cảng Đình Vũ và các cảng khác trong khu vực

Hải Phòng

Xây dựng mới 32,66 Km đường sắt quốc gia

1,400

PPP

Vụ Đối tác công - tư, Bộ Giao thông vận tải, 80 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

ĐT: 84-24-39410775

12

Dự án xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương (đoạn Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương)

Phát triển hệ thống giao thông và du lịch

Tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận

Đường cao tốc loại A, 140km

1,320

PPP, BOT

1. Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng, Đ/c: Trung tâm hành chính Tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

2. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch Tỉnh Lâm Đồng: Số 02 - 04 đường Trần Quốc Toàn, phường 3, thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 0263 3832 964

Fax: 0263 3811 656

13

Đường cao tốc Buôn Mê Thuột - Nha Trang

Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, an toàn, hiệu quả; kết nối trung tâm vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ; tăng năng lực vận tải, thúc đẩy phát triển du lịch, kết nối giữa "rừng" với "biển"

Đắk Lắk, Khánh Hòa

Chiều dài: 113km, cấp hạng đường 80-120 theo TCVN 5729-2012 vận tốc thiết kế 80-120km/h, 06 làn xe bề rộng nền đường Bn=32,25m

1,236.5

PPP

Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk, số 07 Đinh Tiên Hoàng, Tp. Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk

14

Đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

Kết nối 3 tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giảm tải cho QL13, kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với nước bạn Campuchia và khu vực Tây Nguyên

TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước

Dài 69km, quy mô 608 làn xe

1,100

PPP

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước 626 QL14, Phường Tân Phú, TP Đồng Xoài

ĐT: 02713.881.787

15

Bến tàu du lịch cảng Chân Mây và khu hậu cần bến cảng phục vụ khách du lịch

Đầu tư xây dựng bến tiếp đón tàu du lịch, đáp ứng nhu cầu lưu thông hành khách qua Cảng và khu hậu cần bến cảng phục vụ du khách

Xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

1,000

Liên doanh

Ban Quản lý KKT, KCN tỉnh Thừa Thiên Huế; Trung tâm XTĐT và Hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và đầu tư Thừa Thiên Huế.

16

Cảng nước sâu KKT Định An

Phát triển cảng đầu mối của khu vực đồng bảng sông Cửu Long trong hệ thống cảng biển Việt Nam, phục vụ trung chuyển hàng hóa của vùng

Khu kinh tế Định An

Đảm bảo cho tàu biển có tải trọng 5-10 vạn DWT cập bến.

1,000

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh Số 278 Bạch Đằng, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

17

Đường bộ Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (đoạn Châu Đốc - Cần Thơ)

Dài 200 km, dự kiến phân kỳ đầu tư giai đoạn 1

Cần Thơ, Sóc Trăng

Quy mô 4 làn xe cao tốc hạn chế rộng 3,5 m và dải phân cách giữa, Bnền=17,0 m.

869

Vụ Đối tác công - tư, Bộ Giao thông vận tải, 80 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

ĐT: 84-24-39410775

18

Đường vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh (đoạn Bình Chuẩn - QL22 - Bến Lức)

Hoàn chỉnh hệ thống tuyến vành đai thành phố Hồ Chí Minh, giảm ùn tắc giao thông nội đô

Long An, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh

Tổng chiều dài: 48km. Quy mô cao tốc đô thị (giai đoạn 1) 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp ở 2 bên.

863

PPP

Vụ Đối tác công - tư, Bộ Giao thông vận tải, 80 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

ĐT: 84-24-39410775

19

Đường tỉnh 827E

Đầu tư hạ tầng giao thông

Qua địa bàn 04 huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Tân Trụ, Châu Thành, tỉnh Long An

Chiều dài 34km; 10 làn xe

760

PPP

Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An, số 66 Hùng Vương, Phường 2, Tân An, tỉnh Long An

20

Đường sắt Chơn Thành -Đăk Nông

Kết nối tuyến đường sắt Xuyên Á, phục vụ nhu cầu luân chuyển hàng hóa giữa các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với khu vực Tây Nguyên

Bình Phước, Đắk Nông

67 Km, khổ đường 1435mm

715

PPP

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước 626 QL14, Phường Tân Phú, TP Đồng Xoài

ĐT: 02713.881.789

21

Đường Vành đai 4 (đoạn qua địa bàn tỉnh Long An)

Đầu tư hạ tầng giao thông

Qua địa bàn 03 huyện Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, tỉnh Long An

Dài 32,5km, 8 làn xe

586

PPP

Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An, số 66 Hùng Vương, Phường 2, Tân An, Long An

22

Đường kết nối giữa khu du lịch Hồ Hòa Bình đến Khu du lịch Đồng Tâm, Khu du lịch Tam Chúc tỉnh Hà Nam

Nâng cao khả năng kết nối du lịch vùng lòng hồ với các khu du lịch của tỉnh Hà Nam

TP. Hòa Bình, Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Thủy

76 Km đường cao tốc, 4 làn xe

520

ODA, PPP

Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình (Số 724, Tổ 1, phường Đồng Tiến, TP. Hòa Bình)

ĐT: 022183852124

Fax: 02183894771

23

Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong - giai đoạn 1

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng càng biển trung chuyển hàng hóa quốc tế cấp 1A với hạ tầng hiện đại

Xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

Dự kiến đến năm 2025 cảng đón tàu đến 12.000 TEU, công suất dự kiến đến 15 triệu TEU, diện tích giai đoạn 1 là 290 ha, chiều dài bến từ 4450 đến 5710m

500

PPP/ liên doanh

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Khánh Hòa 04 - 06 Lê Thành Phương, Nha Trang, Khánh Hòa

ĐT: 0258.3560588

24

Bến cảng phía Bắc cảng Nghi Sơn

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng cảng biển

KKT Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

70 ha

300-500

100% vốn đầu tư nước ngoài; Liên doanh

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

ĐT: 02373617237

Fax: 02373617239

25

Đường vành đai 5, đoạn qua tỉnh Hòa Bình

Nâng cao khả năng kết nối các tỉnh đến Vùng thủ đô Hà Nội theo Quyết định số 561/QĐ-TTg ngày 18/4/2014

Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

35,4 Km đường cao tốc 4 làn xe

340

ODA, PPP

Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình (Số 724, Tổ 1, phường Đồng Tiến, TP. Hòa Bình)

ĐT: 022183852124

Fax: 02183894771

26

Đường sắt vành đai phía Đông, Hà Nội: Ngọc Hồi - Lạc Đạo

Kết nối các tuyến đường sắt quốc gia khi đầu tư xây dựng đoạn Yên Viên - Ngọc Hồi thành đường sắt đô thị

TP. Hà Nội; tỉnh Hưng Yên

- Đường sắt đôi, khổ lồng 1435/1000mm.

- Chiều dài: 25,85km.308:308

335

PPP

Vụ Đối tác công - tư, Bộ Giao thông vận tải, 80 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

ĐT: 84-24-39410775

27

Bến cảng tổng hợp tại hòn Con Ong

Đầu tư bến cảng làm hàng tổng hợp, container và bến xảng dầu chuyên dùng phục vụ xuất, nhập hàng hóa

Phường Cẩm Thịnh và Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả

+ Diện tích: 101 ha.

+ Độ sâu hơn 13m.

+ Công suất bốc dỡ hàng hóa hiện tại: 20.000 tấn/năm. Theo quy hoạch, gồm:

+ Bến cảng tổng hợp Cẩm Phả: Phát triển các Bến tổng hợp tại Khu vực Hòn Con Ong cho tàu từ 30.000 đến 50.000 tấn. Quy hoạch đến năm 2030 dự kiến đạt khoảng từ 7 đến 11 triệu tấn/năm.

+ Bến cảng chuyên dùng hàng lỏng: Xây dựng bến xăng dầu tại khu vực Cẩm Phả cho tàu đến 20.000 tấn. Năng lực thông qua dự kiến năm 2020 đạt khoảng 0,5 đến 1,0 triệu tấn/năm; năm 2030 dự kiến đạt khoảng 2,5 triệu

305

PPP,100%vốn đầu tư nước ngoài

Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh. Địa chỉ: Tòa nhà Trụ sở Liên cơ quan số 3 (Cột 8 - Hồng Hà - Hạ Long - Quảng Ninh)

ĐT: 033.3846413;

Fax: 033.3846822;

Email: sgtvt@quangninh.gov.vn

28

Đầu tư xây dựng cầu cảng, trung tâm logictics Vũng Áng - Sơn Dương

Xây dựng cầu cảng, trung tâm Logictics

Khu kinh tế Vũng Áng

100 ha

300

100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 0239 868699

Email: banquanlykkttinh@hatinh.gov. vn

29

Đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (Km0 - Km59+594) thuộc cao tốc Dầu Giây - Liên Khương

Hoàn thiện mạng lưới đường cao tốc phía Nam, đồng bộ hệ thống cao tốc từ TP.Hồ Chí Minh đến TP.Đà Lạt

Đồng Nai

Tổng chiều dài: 60km. Quy mô đường cao tốc (giai đoạn 1) 04 làn xe.

268

PPP

Vụ Đối tác công - tư, Bộ Giao thông vận tải, 80 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

ĐT: 84-24-39410775

30

Cảng thủy nội địa gắn với Trung tâm Logistic

Cảng thủy nội địa

Trên đê Hữu Thương khu vực Cầu Xương Giang đến cầu Mỹ Độ, Bắc Giang

38,5ha

Theo quy mô của nhà đầu tư

100% vốn đầu tư nước ngoài

Trung tâm XTĐT và PTDN tỉnh Bắc Giang - 164 đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

31

Cảng biển nước sâu tỉnh Bạc Liêu

Kết nối giao thông thủy lợi, đặc biệt là điểm cuối của tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu; kết nối tuyến đường xuyên Á trong mạng lưới giao thông tiểu vùng MeKong mở rộng; tiếp cận khu vực sản xuất trọng điểm của vùng đồng bằng sông Cửu Long ở phía Nam Sông Hậu

Các bờ biển Bạc Liêu khoảng 17 - 20 km tại rìa dốc lục địa (xã Vĩnh Hậu A huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Đáp ứng tàu 30.000 - 100.000 DWT

Theo quy mô của nhà đầu tư

100% vốn đầu tư nước ngoài

UBND tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: số 05, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu

ĐT: 0291 2210 677

32

Đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Kết nối hành khách giữa Trung tâm TP. Hồ Chí Minh với sân bay quốc tế Long Thành và ngược lại

TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai

Làm mới 37,35 km đường sắt

174

PPP

Vụ Đối tác công - tư, Bộ Giao thông vận tải, 80 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

ĐT: 84-24-39410776

33

Trung tâm logistics hạng II

Phát triển dịch vụ vận chuyển hàng hóa

Thôn 6, xã Kiến Thành, Huyện Đắk R’Lấp

20 ha

43

100% vốn đầu tư nước ngoài

UBND tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Đường 23 tháng 3, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

ĐT: 0261.3701166

34

Các bến cảng tại khu cảng Lạch Huyện (từ bến số 7 đến số 23)

Đầu tư kinh doanh cảng biển, dịch vụ logistics...

Khu bến cảng Lạch Huyện thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng

Mỗi bến khoảng 375 m và các công trình bảo vệ cảng, kho bãi, phụ trợ khác...

Theo quy mô của nhà đầu tư

Các hình thức

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. Số 24 Cù Chính Lan, Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

ĐT: 02253569170

II

HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

35

Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp phía Bắc huyện Bến Lức

Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp

Khu vực phía Bắc, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Diện tích 1.500 ha

1,740

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An: 65B Châu Văn Giác, Phường 2, TP Tân An, Long An

36

Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu kinh tế Ninh Cơ

Hạ tầng Khu kinh tế Ninh Cơ

Huyện Hải Hậu, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Diện tích khoảng 13.950 ha

1,000

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định. Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định

ĐT: 0228.3648482

Fax: 0228.3647120

37

Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp Hòa Ninh

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

Xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Diện tích: 400,02 ha

265

Đấu thầu quốc tế lựa chọn nhà đầu tư

BQL Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng, Lô A17, đường Trung tâm, Khu công nghệ cao, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

ĐT: 0236 3666117

Email: dhpiza@danang.gov.vn

38

Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tân Phước 1

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp

Xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

Diện tích 470 ha

175

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

Ban Quản lý khu công nghiệp Tiền Giang

Địa chỉ: số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

ĐT: 0273.3871808

39

Xây dựng Bến hàng container (Bến số 7, Bến số 8)

Hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu Cảng Chân Mây, đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa qua Cảng

Khu cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế

20 ha/bến

174

Liên doanh

Ban Quản lý KKT, KCN tỉnh Thừa Thiên Huế; Trung tâm XTĐT và Hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế.

40

Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu phi thuế quan

Xây dựng khu quản lý điều hành, thương mại, dịch vụ, sản xuất, giải trí, kho bãi và các khu chức năng phục vụ, phụ trợ khác...

Khu kinh tế

Định An, tỉnh Trà Vinh

Diện tích: 501 ha

143

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh; số 278 Bạch Đằng, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

41

Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, kết hợp khu đô thị, dịch vụ

Xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Diện tích đầu tư khoảng 500 ha đến 1.000 ha

130

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp. Trụ sở: số 11, đường Võ Trường Toàn, phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

ĐT: 0277.3851101

Fax: 0277.3852955

Email: skhđt@dongthap.gov.vn

42

Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tân Phước 2

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp

Xã Tân Lập 2, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

Diện tích 300 ha

110

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

Ban Quản lý khu công nghiệp Tiền Giang

Địa chỉ: số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

ĐT: 0273.3871808

43

Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ dọc theo tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn trên địa bàn huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Phát triển hạ tầng công nghiệp, đô thị, dịch vụ

07 xã: Hòa Lạc, Cai Kinh, Hòa Sơn, Tân Thành, Hồ Sơn, Hòa Thắng và xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

5.000 ha

100

100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành phố Lạng Sơn

ĐT: 025.3812122;

Fax: 025.3811132;

Email: skhđtls@langson.gov.vn

44

Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hòn La II

Đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu công nghiệp đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư như: công nghiệp cơ khí chế tạo, chế biến nông, lâm, thủy hải sản, thực phẩm; sản xuất hàng tiêu dùng; dệt may, giày da,...

Khu Kinh tế Hòn La huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Quy mô dự án: 180ha

100

100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Bình Số 117, Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

• Tel: 0232 3828 513

• Fax: 0232 3828 516

45

Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Phú Bình

Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Phú Bình

Huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

246 ha

85

Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài

1. BQL các Khu công nghiệp Tỉnh Lâm Đồng: Trung tâm hành chính Tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 0263 3549103 - 0263 3549106

3. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch Tỉnh Lâm Đồng: Số 02 - 04 đường Trần Quốc Toàn, phường 3, thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 0263 3832 964

Fax: 0263 3811 656

46

Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Vân Hồ

Hoàn thiện cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Vân Hồ

Bản Thuông Cuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

240 ha

73

100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La; Tầng 6, tòa nhà 9 tầng, trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 7, phường Tô Hiệu, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La;

ĐT: 02123859938

Fax: 02123852032

Email: skhđt@sonla.gov.vn

47

Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Mường So

- Xây dựng khu công nghiệp Mường So trở thành một trung tâm công nghiệp - dịch vụ của huyện Phong Thổ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp trong tổng thể cơ cấu ngành kinh tế của địa phương.

- Tạo thành mô hình quản lý công nghiệp tập trung điển hình cho sự phát triển công nghiệp của tỉnh.

Xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

San lấp tạo mặt bằng, đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp (Gồm: Đường nội bộ, hệ thống điện, nước, hệ thống thu gom xử lý nước thải,...) với tổng diện tích 220 ha.

65

100% vốn đầu tư nước ngoài

UBND tỉnh Lai Châu. Địa chỉ: Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu

ĐT: 0213.3.876.359

Fax 0213.3.876.356

48

Xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bình Long mở rộng

Xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp

Huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

120 ha

50

100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

Địa chỉ: số 02, đường số 20, phương Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên.

ĐT: 84-296-3941583

Fax: 84-296-3943624

49

Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phú Đa

Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN

KCN Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

165 ha

50

Liên doanh

Ban Quản lý KKT, KCN tỉnh Thừa Thiên Huế; Trung tâm XTĐT và Hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế.

50

Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Láng Trâm

Đầu tư hoàn thiện, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật KCN nhằm thu hút các dự án đầu tư trong KCN

Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Diện tích 103,53ha, trong đó:

- KCN: 94,19 ha;

- Khu tái định cư và nhà ở công nhân: 9,34 ha.

39

100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc PPP

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu - số 48, đường Bà Triệu, P3, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

51

Xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN sản xuất nguyên phụ liệu ngành may mặc

Đầu tư kết cấu hạ tầng

Khu Kinh tế mở Chu Lai

200 ha

30.4

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, đường Lê Thánh Tông, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ.

ĐT: 02353 812849

52

Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu kho ngoại quan

Xây dựng và phát triển KKT Định An với các ngành chủ chốt là công nghiệp gắn biển với các ngành như sản xuất điện năng, phát triển các ngành công nghiệp bổ trợ cho các ngành công nghiệp khác, công nghiệp đóng tàu biển, các ngành công nghiệp nặng...

Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh

Diện tích: 101 ha

Khu này kết hợp với 01 âu tàu làm nhiệm vụ bốc dỡ đóng gói, trung chuyển hàng hóa từ 02 cảng Long Toàn và Trà Cú vào các KCN

29

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh Số 278 Bạch Đằng, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

53

Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Giao Hòa

Xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp

Xã Giao Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

248.51 ha

Theo quy mô của nhà đầu tư

Mọi hình thức

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Bến Tre. Địa chỉ: 28, Lê Đại Hành, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

ĐT: (84-275)3 575.690

Fax: (84-275)3 825.340

Email: ttxtđtkn.skhđt@bentre.gov.vn

54

Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Phước Long

Xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp

Xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

182.32 ha

Theo quy mô của nhà đau tư

Mọi hình thức

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Bến Tre, Địa chỉ: 28, Lê Đại Hành, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

ĐT: (84-275)3 575.690

Fax: (84-275)3 825.340

Email: ttxtđtkn.skhđt@bentre.gov.vn

55

Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu phi thuế quan Khu kinh tế Năm Căn

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu phi thuế quan, đáp ứng yêu cầu các dự án đầu tư thứ cấp vào Khu kinh tế Năm Căn thuộc các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ

Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

800ha

Theo quy mô của nhà đầu tư

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau. Địa chỉ: 91 - 93, Lý Thường Kiệt, phường 5, Tp. Cà Mau

56

Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Sông Hậu

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp

Thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

286ha

Theo quy mô của nhà đầu tư

100% vốn đầu tư nước ngoài

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ: Km2126+500, đường N2, Khu công nghiệp An Nghiệp, Tỉnh Sóc Trăng

57

Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Thanh

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp

Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

217ha

Theo quy mô của nhà đầu tư

100% vốn đầu tư nước ngoài

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ: Km2126+500, đường N2, Khu công nghiệp An Nghiệp, Tỉnh Sóc Trăng

58

Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Quyết Thắng

Xây dựng hạ tầng của khu công nghiệp, góp phần thu hút đầu tư trong và ngoài nước

Thành phố Thái Nguyên và huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Quy mô, diện tích: 105 ha

Theo quy mô của nhà đầu tư

Liên doanh hoặc 100 % vốn đầu tư nước ngoài

Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên. Trụ sở: phường Bách Quang - thành phố Sông Công - tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 02083.845 435

Fax: 02083.845 434

III

HẠ TẦNG NĂNG LƯỢNG

59

Tổ hợp hóa dầu và sản xuất vật liệu nhựa mới

Đầu tư nhà máy hóa dầu và sản xuất vật liệu nhựa mới

KKT Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

2 triệu tấn PE và PP/năm

4.000 - 6.000

100% vốn đầu tư nước ngoài

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

ĐT: 02373617237

Fax: 02373617239

60

Dự án nhà máy điện khí

Phát điện bằng khí LPG; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp năng lượng của tỉnh

Khu Kinh tế Hòn La, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Quy mô dự án: 100 - 200ha; công suất 3.000MW

4,000

100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình

Đường 23/8, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Tel: 0232 3822270;

Fax: 0232 3821520;

61

Trung tâm nhiệt điện Long An

Đầu tư các nhà máy trong Trung tâm nhiệt điện

Xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Khoảng 3.000 MVA

3,000

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

Sở Công Thương tỉnh Long An: 112 Cách mạng Tháng 8, Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An, phường 1, Tân An, Long An

62

Nhà máy điện gió trên địa bàn huyện Tuy Đức

Sản xuất điện, truyền tải và phân phối điện

Các xã: Quảng Trực, Đắk Buk So, Đăk RTih

Công suất: 500 MWp

740

100% vốn đầu tư nước ngoài

UBND tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Đường 23 tháng 3, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

ĐT: 0261.3701166

63

Nhà máy điện năng lượng mặt trời trên địa bàn huyện Krông Nô

Sản xuất điện, truyền tải và phân phối điện

Các xã: Đức Xuyên, Buôn Choáh, Quảng Phú, Đăk Drô và Nam Đà

Công suất: 800 MWp

520

100% vốn đầu tư nước ngoài

UBND tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Đường 23 tháng 3, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

ĐT: 0261.3701166

64

Hệ thống đường ống dẫn khí mỏ Báo Vàng về Quảng Trị

Xây dựng hệ thống đường ống dẫn khí mỏ Báo Vàng về Quảng Trị cung cấp khí cho Nhà máy nhiệt điện khí công suất 340MW do Gazprom EP International B.V (Cộng hòa Liên bang Nga) làm chủ đầu tư tại Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị (đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại văn bản số 717/TTg-CN ngày 13/6/2019)

Vị trí điểm tiếp bờ tại xã Hải An và Hải Khê huyện Hải Lăng, thuộc Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị

2 - 3 tỷ m3/năm; dài: 120km; đường kính: 16 inch

216

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị, Địa chỉ: 313 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

ĐT: 02333852514; 0233.3852265

Fax: 0233.3852265

Email: soct@quangtri.gov.vn

65

Nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời tại Cụm công nghiệp Tam Đa - Hào Phú

Phát triển sản xuất công nghiệp, tạo nguồn thu ngân sách và tạo việc làm ổn định cho lao động tại địa phương

Xã Tam Đa, Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Sản xuất, lắp ráp pin năng lượng mặt trời công suất 1GW; tấm silic công suất 1GW

108

100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Địa chỉ: Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

IV

HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

66

Khu nhà xưởng chuyên dụng, phụ trợ ICT, Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng

Khu nhà xưởng chuyên dụng sản xuất linh kiện phụ trợ ICT

Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng

Diện tích 57,7 ha. Quy mô nhà xưởng 2-6 tầng, mật độ xây dựng 40%

217

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 18, Trung tâm hành chính, 24 Trần Phú, Đà Nẵng

ĐT: 84-236-3886243

Fax: 84-236-3810056

Email: ipc@danang.gov.vn

Website: www.investdanang.gov.vn

67

Trung tâm dữ liệu và tổ hợp văn phòng, khu trưng bày, triển lãm công nghệ thông tin, Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng

Tổ hợp văn phòng kết hợp trung tâm Data Center, khu trưng bày, hội chợ triển lãm công nghệ thông tin

Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng

Đầu tư trên diện tích 8,7 ha gồm 4 tòa nhà tổ hợp văn phòng kết hợp Data center cao 26 tầng, khu trưng bày, khu hội chợ triển lãm....

158

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 18, Trung tâm hành chính, 24 Trần Phú, Đà Nẵng

ĐT: 84-236-3886243

Fax: 84-236-3810056

Email: ipc@danang.gov.vn

Website: www.investdanang.gov.vn

68

Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng

Hạ tầng kỹ thuật khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng - giai đoạn 2

Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng

Diện tích: 210 ha

73

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 18, Trung tâm hành chính, 24 Trần Phú, Đà Nẵng

ĐT: 84-236-3886243

Fax: 84-236-3810056

Email: ipc@danang.gov.vn

Website: www.investdanang.gov.vn

69

Khu R&D, Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng

Khu R&D

Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng

Diện tích: 21 ha. Quy mô 6 đến 10 tầng, mật độ xây dựng 40%

43

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 18, Trung tâm hành chính, 24 Trần Phú, Đà Nẵng

ĐT: 84-236-3886243

Fax: 84-236-3810056

Email: ipc@danang.gov.vn

Website: www.investdanang.gov.vn

70

Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình

Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ để thu hút các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đến phát triển các dự án về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông

Thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

545,82 ha

185

Liên doanh hoặc 100 % vốn đầu tư nước ngoài

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. ĐT: 02083.655.369

Fax: 02083.655.336

Email: sotttt@thainguyen.gov.vn

71

Khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ

Khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ là trung tâm cung cấp hạ tầng, nhân lực và dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ sự phát triển công nghệ thông tin của thành phố Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm bố trí công trình cao tầng trong 3 khu đất A, B và C với mật độ xây dựng 46,45%

Phường Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, thành phố Cần Thơ

* Khu A, trong đó, chia nhỏ các tiểu khu: nghiên cứu, phát triển phần mềm và nội dung số (34,553 m2); sản xuất và lắp ráp các thiết bị điện tử - viễn thông (17.142 m2); dịch vụ CNTT-TT (4.519 m2) và văn phòng quản lý điều hành (4.530 m2).

* Khu B: đào tạo nguồn nhân lực CNTT-TT (9.990 m2); triển làm CNTT, Trung tâm hội nghị, Phòng Hội thảo, Trung tâm thương mại (7.164 m2)

* Khu C: đất hạ tầng kỹ thuật (10.167 m2) gồm bãi đậu xe, trạm điện, xử lý nước thải); nhà ở chuyên gia (12.629 m2), trường học (3.482 m2); công viên cây xanh (28.564)

21.1

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

Sở Thông tin và Truyền thông TP. Cần Thơ

ĐT: 0292.3811.502

Fax: 0292.3811.502

Email: sotttt@cantho.gov.vn

72

Dự án sản xuất các sản phẩm, thiết bị ứng dụng công nghệ AI, Robotic, IOT, SmartCity, Pin thế hệ mới...

- Các sản phẩm điện tử, công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

- Liên kết, kết nối thị trường, các nhà đầu tư, nhóm nghiên cứu trong và ngoài Khu công nghệ cao Hòa Lạc; tạo chuỗi cung ứng trong lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin và truyền thông.

Khu công nghệ cao Hòa Lạc, thành phố Hà Nội

Các sản phẩm, thiết bị được sản xuất ứng dụng công nghệ AI, Robotic, IOT, SmartCity, Pin thế hệ mới...

Theo quy mô của nhà đầu tư

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Địa chỉ: Km29, Đại Lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội

Email: info@hhtp.gov.vn

Tel: (+8424) 63269295

Fax: (+8424) 63269290

73

Dự án dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức nảng sử dụng công nghệ sinh học từ thiên nhiên

- Sản xuất các sản phẩm hàng hóa chất lượng cao từ thiên nhiên đặc biệt là dược liệu tại Việt Nam, từ chiết xuất, bào chế thành phẩm theo hướng dẫn của Tổ chức y tế thế giới phục vụ bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe.

- Liên kết, kết nối nguồn nguyên liệu trong nước, các nhà đầu tư, nhóm nghiên cứu trong và ngoài Khu công nghệ cao Hòa Lạc; tạo chuỗi cung ứng từ nguồn nguyên liệu là các sản phẩm thiên nhiên trong nước.

Khu công nghệ cao

Hòa Lạc

Các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng của các tổ chức quốc tế

Theo quy mô của nhà đầu tư

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Địa chỉ: Km29, Đại Lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội

Email: info@hhtp.gov.vn

Tel: (+8424) 63269295

Fax: (+8424) 63269290

74

Dự án sản xuất máy và thiết bị công nghiệp tiêu chuẩn quốc tế

- Sản xuất máy và thiết bị công nghiệp phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

- Liên kết, kết nối thị trường các nhà đầu tư, nhóm nghiên cứu trong và ngoài Khu công nghệ cao Hòa Lạc; tạo chuỗi cung ứng trong lĩnh vực sản xuất máy và thiết bị công nghiệp tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Khu công nghệ cao Hòa Lạc, thành phố Hà Nội

Các sản phẩm máy và thiết bị công nghiệp đạt tiêu chuẩn, chất lượng của các tổ chức quốc tế

Theo quy mô của nhà đầu tư

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Địa chỉ: Km29, Đại Lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội

Email: info@hhtp.gov.vn

Tel: (+8424) 63269295

Fax: (+8424) 63269290

V

HỆ THỐNG XỬ LÝ RÁC, NƯỚC THẢI

75

Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt của thành phố

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

1.000 tấn/ngày đêm

130

100% vốn đầu tư nước ngoài; PPP

Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: Tầng 15, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, TP. Đà Nẵng

Email: stnmt@danang.gov.vn

76

Hệ thống cấp nước và xử lý chất thải thành phố Long Khánh

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải nhằm giải quyết tiêu thoát nước mưa và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, góp phần hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng cho thành phố Long Khánh

Thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai gồm: 6 phường trung tâm: Xuân Trung, Xuân Thanh, Xuân Hòa, Xuân An, Xuân Bình, Phú Bình và 3 xã: Bàu Sen, Suối Tre, Bảo Vinh.

Hệ thống thoát nước mưa:

- Xây dựng, cải tạo hệ thống cấp thoát nước có đường kính từ D400 đến D2000 mm (cống tròn) và cống có kích thước BxH = 2500x2000mm, tổng chiều dài 46,8 km

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải:

- Xây dựng trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 (đến năm 2030), giai đoạn 2 (đến năm 2040) với công suất 13000 m3/ngày. Quy trình xử lý: A2O (kỵ khí, thiếu khí, hiếu khí) đáp ứng tiêu chí nước thải sau xử lý đạt loại A QCVN40: 2011

- Xây dựng mạng lưới cống thu gom nước thải từ D200 đến D600, tổng chiều dài khoảng 66 km; xây dựng 3 trạm bơm chuyển tiếp và một số trạm bơm hố ga.

127

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai. số 15A đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

ĐT: 0251.887.8899

77

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung tỉnh Vĩnh Phúc

Xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; công suất xử lý 300 tấn rác thải sinh hoạt/ngày và sẵn sàng mở rộng quy mô, nâng công suất xử lý lên 500 tấn/ngày

Xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc

Công suất 300 - 500 tấn/ngày, sử dụng công nghệ đốt rác phát điện, tỷ lệ chôn lấp dưới 10%

57

PPP hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Địa chỉ: 40 Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc,

ĐT: (0211)3862480

Email: sokhĐT@vinhphuc.gov.vn

78

Hệ thống thoát nước và Nhà máy xử lý nước thải, thành phố Tuyên Quang

Xây dựng hệ thống thoát nước và xây dựng nhà máy xử lý nước thải hiện đại, đồng bộ. Tạo nên cảnh quan đô thị hiện đại, giảm ô nhiễm môi trường, tái sử dụng nguồn nước

Lưu vực suối Chả thuộc phường Tân Quang, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang

Công suất 10.000 - 20.000 m3/ngày

50

PPP

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang. Số 4, đường 17/8, P. Minh Xuân, TP. Tuyên Quang

79

Hệ thống thu gom, xử lý nước thải thành phố Nam Định

Đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn thành phố

Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

27.000 m3/ngày đêm

45

Liên doanh hoặc ODA

UBND thành phố Nam Định. Số 10 Đường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định

Tel: 0228.3849224

Fax: 0228.3831922

Email: tpthanhpho@namdinh.gov.vn

80

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Kon Tum

- Thu gom được tối thiểu 80% nước thải sinh hoạt tách biệt với hệ thống thu gom nước mưa trên địa bàn các phường nội thành của thành phố Kon Tum.

- Xử lý nước thải sinh hoạt phải đảm bảo chất lượng nước thải đạt cột A theo QCVN14: 2008/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi xà ra nguồn tiếp nhận

Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Công suất 40.000 m3/ngày đêm. Các thông số kỹ thuật:

- Xây dựng 02 trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung (trong đó: Trạm xử lý phía Bắc sông Đăk Bla 28.000 m3/ngày đêm; Trạm xử lý phía Nam sông Đăk Bla 12.000 m3/ngày đêm) theo công nghệ bùn hoạt tính và công nghệ hồ sinh học, đảm bảo chất lượng nước thải đạt cột A theo QCVN14:2008/BTNMT.

- Xây dựng 20 trạm bơm.

- Xây dựng mạng lưới đường ống D300+ D1500, kết cấu: Ống BTCT, ống nhựa HDPE, ống thép đen với tổng chiều dài 84.900 m.

35

Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP

Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum. Số 345 Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

ĐT: 0260.3862549

Fax: 02603.863800

81

Hệ thống mạng cống thu gom và trạm xử lý nước thải tập trung tại thành phố Phúc Yên

Xây dựng hệ thống mạng cống thu gom và trạm xử lý nước thải tập trung tại thành phố Phúc Yên

Thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

12,500 m3/ngày

35

PPP hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Địa chỉ: 40 Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vinh Phúc.

ĐT: (0211)3862480

Email: sokhĐT@vinhphuc.gov.vn

82

Nhà máy xử lý chất thải rắn tại phía Nam và Bắc tỉnh Thái Bình

Xử lý chất thải, bảo vệ môi trường

Thành phố Thái Bình, huyện Đông Hưng, Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư

20

100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình, số 233, đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

ĐT: 0227.3830.460

VI

HẠ TẦNG GIÁO DỤC VÀ Y TẾ

83

Xây dựng Bệnh viện đa khoa 1000 giường thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

Xây dựng bệnh viện đa khoa hiện đại đẳng cấp quốc tế phục vụ nhu cầu đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội và dịch vụ của xã hội

Khuôn viên đô thị đại học Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc (xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố

Hà Nội)

Diện tích 18.5 ha, quy mô 1000 giường

178

100% vốn đầu tư nước ngoài

Đại học Quốc gia Hà Nội. Địa chỉ 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

ĐT: 0243.7547670, máy lẻ: 503

84

Xây dựng Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

- Xây dựng Trường Đại học Quốc tế chất lượng cao, góp phần hoàn thiện mô hình, cơ cấu và tạo sự đột phá phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, góp phần đổi mới giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.

- Đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ định hướng theo các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế dựa trên nền tảng khoa học cơ bàn, khoa học ứng dụng, khoa học liên ngành và chuyển giao tri thức, cung cấp nguồn nhân lực và các sản phẩm khoa học - công nghệ chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

- Xây dựng một cơ sở thu hút nhà khoa học, chuyên gia, sinh viên quốc tế đến làm việc cũng như các trường đại học của thế giới đặt văn phòng đại diện.

- Góp phần nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Khuôn viên đô thị đại học Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc (xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội)

9.22 ha

62.5

100% vốn đầu tư nước ngoài

Đại học Quốc gia Hà Nội. Địa chỉ 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

ĐT: 0243.7547670, máy lẻ: 503

85

Xây dựng Bệnh viện Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

- Đầu tư xây dựng bệnh viện chất lượng cao theo mô hình trường - viện với Bệnh viện đa khoa hiện đại thuộc Khoa Y có quy mô 500 giường.

- Thiết lập hệ thống đào tạo khoa Y- Bệnh viện thực hành - Nghiên cứu Khoa học; thiết lập môi trường đào tạo kết hợp khám chữa bệnh thân thiện, phát triển bền vững, tiên tiến.

- Phát triển Khoa Y thành Trường Đại học Khoa học Sức khỏe hướng tới mô hình đào tạo tiên tiến nhất trên thế giới, kết hợp với mở rộng Bệnh viện Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tận dụng mô hình viện - trường nhằm nhấn mạnh vào kiến thức y khoa chăm sóc và trị bệnh, nghiên cứu và tiếp thu những kiến thức y học mới nhất và phát triển các loại hình dịch vụ chăm sóc bệnh nhân. Mục tiêu trở thành trung tâm y học và chữa trị có tầm cỡ của Việt Nam và thế giới.

Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô: 500 giường.

Loại công trình: công trình y tế.

Cấp công trình: cấp I

87

100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc PPP

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.

ĐT: (+84.28)37242181 (ext: 1371)

86

Sản xuất dược phẩm và thiết bị y tế

Sản xuất dược phẩm và thiết bị y tế

Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

10 - 20 ha

44-87

100% vốn đầu tư nước ngoài

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ Địa chỉ: số 398, đường Trần Phú, phường Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ

87

Bệnh viện nghỉ dưỡng quốc tế

Đầu tư lĩnh vực y tế

Huyện Thăng Bình

100 ha

65.2

100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam - số 02 đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ.

ĐT: 02353 810934

88

Trường đại học chất lượng cao

Đầu tư trường đại học chất lượng cao

Khu Đại học Nam Cao, thị xã Duy Tiên và thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Diện tích 252,0ha (quy mô từ 5.000 ÷ 10.000 sinh viên)

29-57

Các hình thức

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam, 15 Trần Phú, TP Phủ Lý, Hà Nam.

ĐT: 0226-3852701

Fax: 0226-3852701

89

Nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang và 02 Trung tâm y tế huyện Yên Sơn, Hàm Yên

Đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong tỉnh

Phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

660 giường

50

PPP

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, số 1, đường Đinh Tiên Hoàng, Ps. Tân Quang, TP. Tuyên Quang

90

Nhà máy chế biến sản phẩm từ dược liệu gắn với phát triển vùng nguyên liệu dược liệu

Tạo vùng nguyên liệu tập trung kết hợp với chế biến

Huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Yên Châu, Thuận Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Mường La, Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La

48

100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La. Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà 9 tầng, trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 7, phường Tô Hiệu, TP. Sơn La. Tỉnh Sơn La

ĐT: 02123859938

Fax: 02123852032

Email: skhđt@sonla.gov.vn

91

Trồng, phát triển Sâm Lai Châu tại huyện Phong Thổ và Mường Tè

- Hình thành vùng sản xuất dược liệu đặc biệt, có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Lai Châu, nhằm đưa sản phẩm của tỉnh thành sản phẩm quốc gia “sâm Lai Châu”.

- Khai thác tiềm năng thế mạnh về vị trí địa lý, khí hậu, địa hình và tình hình dân cư lao động của địa phương, tạo ra giá trị kinh tế lớn, đột phá làm thay đổi mạnh mẽ cấu trúc xã hội của vùng.

Xã Sin Suối Hồ huyện Phong Thổ; xã Thu Lũm, xã Pa Vệ Sử và xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Trên 1.000 ha dưới tán rừng tự nhiên

22

100% vốn đầu tư nước ngoài

UBND tỉnh Lai Châu. Địa chỉ: Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu.

ĐT: 0213.3.876.359

Fax 0213.3.876.356

92

Nhà máy sản xuất dược phẩm, nguyên liệu dược phẩm

Trồng và chế biến nguyên dược liệu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu

Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Diện tích trồng 200 ha

20

Liên doanh hoặc 100% FDI

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn. Số 9, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

ĐT: 0912149180/ 0209.3870.136 Fax:

0209.3871.287

VII

HẠ TẦNG VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH

93

Khu đô thị du lịch sinh thái Đông Tam Đảo

Đầu tư xây dựng Khu đô thị du lịch sinh thái Đông Tam Đảo nhằm kết nối về không gian, văn hóa, hạ tầng với khu vực phía Tây của Vườn Quốc gia Tam Đảo và Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc đảm bảo tính liên kết tổng thể các không gian đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên, đa dạng sinh học, phát triển bền vững, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, các tỉnh lân cận và vùng Thủ đô Hà Nội

Phường Bắc Sơn và các xã Đắc Sơn, Vạn Phái, Thành Công và Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

1. Quy mô khoảng 5.619 ha

2. Chức năng chính khu đô thị:

- Khu đô thị sinh thái: Làng hiện hữu cải tạo chỉnh trang; các khu ở sinh thái phát triển mới; công cộng đô thị và công cộng đơn vị ở; các khu thương mại, dịch vụ.

- Khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí.

- Khu du lịch văn hóa: Công viên nước, vườn nghệ thuật...

- Công viên vui chơi giải trí chuyên đề: công viên thể thao; khu sân Golf.

- Vùng du lịch nông nghiệp

1,610

Các hình thức

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên

94

Khu phức dịch vụ, thương mại, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và đô thị thông minh

Đầu tư khu phức hợp dịch vụ, thương mại, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và đô thị thông minh và dự án nông nghiệp công nghệ cao

Huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

1.500 ha

1,300

100 % vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định. Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định

ĐT: 0228.3648482

Fax: 0228.3647120

95

Khu du lịch sinh thái hồ Ayun Hạ

Thúc đẩy ngành du lịch, dịch vụ của tỉnh phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương

Huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

Đất khu du lịch sinh thái hồ Ayun Hạ tại xã Chư A Thai 20 ha và diện tích mặt nước Ayun Hạ

690

Đấu thầu lựa chọn NĐT

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai 02 Hoàng Hoa Thám, TP. Pleiku, Gia Lai

ĐT: 0269 3824 414

96

Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya

Thúc đẩy ngành du lịch, dịch vụ của tỉnh phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương

Thành phố Pleiku, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

6.000 ha

217

Đấu thầu lựa chọn NĐT

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai 02 Hoàng Hoa Thám, TP. Pleiku, Gia Lai

ĐT: 0269 3824 414

97

Khu du lịch sinh thái Hồ Hoa Lũng

Phát triển du dịch, tạo nguồn thu và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thu hút các nhà đầu tư có năng lực để giới thiệu tiềm năng du lịch huyện Sơn Dương

Xã Đại Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Xây dựng khu vui chơi, nghỉ dưỡng, nhà hàng ẩm thực, trung tâm giới thiệu đặc sản vùng, miền; khu sản xuất thực phẩm phục vụ chế biến ẩm thực

200

100% vốn đầu tư nước ngoài

UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Địa chỉ: Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

98

Tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, đô thị cao cấp tại khu vực hồ Yên Trung

Hình thành địa điểm du lịch hấp dẫn với các khu nghỉ dưỡng, các trải nghiệm văn hóa, các khu thể thao, vui chơi phù hợp với Đề án mở rộng và phát triển Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử và định hướng quy hoạch chung thành phố Uông Bí

Khu vực Hồ Yên Trung, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Diện tích: 566,04 ha

110

100% vốn đầu tư nước ngoài

UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Số 3 Trần Hưng Đạo, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh

99

Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao

Đầu tư phát triển du lịch

Thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên; xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Xác định khi lập dự án

100

100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh. Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

100

Trung tâm thương mại thông minh kết hợp khu vui chơi giải trí phục vụ khách du lịch tại thành phố Đồng Hới/ Khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Phát triển khu trung tâm thương mại thông minh kết hợp vui chơi giải trí của người dân và du khách đến tham quan, du lịch tại Thành phố Đồng Hới/Khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Thành phố Đồng Hới/ Khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình

Quy mô dự án 3 - 5 ha

50-100

100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình

• Đường 23/8, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

• Tel: 0232 3822270;

• Fax: 0232 3821520;

101

Khu du lịch sinh thái Cồn Vành

Xây dựng khu du lịch sinh thái biển hiện đại

Khu kinh tế Thái Bình, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư

100

100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình. Địa chỉ: Đường Ngô Gia Khảm, KCN Phúc Khánh, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình

102

Khu du lịch cao nguyên Sìn Hồ

- Phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp, thể thao, giải trí tạo ấn tượng đặc sắc về hình ảnh con người Lai Châu đối với du khách.

- Phát triển đô thị thị trấn Sìn Hồ theo hướng đô thị xanh, đô thị nghỉ dưỡng gắn với vùng sản xuất dược liệu và vùng sản xuất nông nghiệp chất lượng cao.

- Tạo điểm nhấn cho du lịch Lai Châu, hình thành liên kết để phát triển các tour du lịch trên địa bàn tỉnh, tour du lịch trên tuyến "vòng cung Tây Bắc".

Thị trấn Sìn Hồ và các xã lân cận, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Diện tích khoáng 500 ha

- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước...)

- Đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng, khách sạn khoảng 100 đến 200 phòng tiêu chuẩn 3 sao trở lên xây dựng trung tâm thương mại, nhà hàng, khu thể thao, vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe tắm thuốc dân tộc

87

100% vốn đầu tư nước ngoài

UBND tỉnh Lai Châu. Địa chỉ: Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu.

ĐT: 0213.3.876.359

Fax 0213.3.876.356

103

Khu du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Xuân Thủy

Đầu tư hạ tầng và kinh doanh khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng

Huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

2.000 ha

70

100 % vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định. Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định

ĐT: 0228.3648482

Fax: 0228.3647120

104

Công viên văn hóa và du lịch hồ Khe Sanh

Dự án xây dựng công viên công cộng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, thể thao, nghỉ ngơi kết hợp kinh doanh dịch vụ

Thị trấn Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị

52 ha

45

Xây dựng mới

UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 148 Lê Duẩn, Thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

105

Khu du lịch nghỉ dưỡng, đô thị du lịch Y Tý huyện Bát Xát

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản phục vụ nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, đẩy mạnh phát triển du lịch tại Y Tý

Phân khu 3,5 quy hoạch chung đô thị du lịch Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Quy mô diện tích 155,1 ha (tại phân khu 3 là 79 ha; tại phân khu 5 là 76,1 ha)

30

100 % vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

UBND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, Lào Cai

106

Khu du lịch sinh thái, văn hóa cộng đồng Cồn Ốc

Khu du lịch vườn dừa chuyên canh, làng nghề thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu dừa, giới thiệu văn hóa cộng đồng nông thôn, các dịch vụ phục vụ du khách trong việc ăn nghỉ, tham quan, vui chơi - giải trí

Xã Hưng Phong, huyện Giồng Tròm, tỉnh Bến Tre

Dự kiến 200 ha, có thể đầu tư riêng lẻ từng dự án.

Theo quy mô của nhà đầu tư

Mọi hình thức

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Bến Tre. Địa chỉ: 28, Lê Đại Hành, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

ĐT: (84-275)3 575.690

Fax:(84-275)3 825.340

Email: ttxtđtkn.skhđt@bentre.gov.vn

VIII

NGÀNH NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

107

Dự án xây dựng Khu sản xuất giống thủy sản tập trung tại Cồn Bửng thuộc Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú

Kiểm soát được chất lượng sản phẩm giống thủy sản trước khi cung cấp cho người nuôi; kiểm soát dịch bệnh bằng công nghệ mới, nhằm góp phần giải quyết khó khăn về nhu cầu giống thủy sản tốt cho nghề nuôi trong tỉnh và từng bước giảm bớt rủi ro cho nghề nuôi do không giám sát được chất lượng giống thủy sản

Dự án thuộc xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Cách TP. Bến Tre 78 km và cách cầu Rạch Miễu 90 km. Khu vực thực hiện dự án có diện tích 15 ha.

15 ha, áp dụng và chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất giống thủy sản tiên tiến, sạch bệnh vào thực tế sản xuất giống thủy sản trong tỉnh nhằm phát triển ổn định nghề sản xuất giống thủy sản, từng bước đáp ứng nhu cầu giống thủy sản cho nghề nuôi thủy sản của tỉnh.

Do nhà đầu tư lựa chọn

Mọi hình thức

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Bến Tre. Địa chỉ: 28, Lê Đại Hành, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

ĐT: (84-275)3 575.690

Fax: (84-275)3 825.340

Email: ttxtđtkn.skhđt@bentre.gov.vn

108

Tổ hợp chế biến thịt lợn xuất khẩu

Đầu tư nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và chế biến thịt lợn

KKT Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- Trang trại lợn 5 triệu con/năm

- Nhà máy sản xuất thức ăn hỗn hợp có công suất sản xuất 2 triệu tấn/năm

- Lò mổ và nhà máy chế biến thịt lợn với công suất 600.000 tấn/năm

1.000-3.000

100% vốn đầu tư nước ngoài

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

ĐT: 02373617237

Fax: 02373617239

109

Dự án vùng nguyên liệu cây mắc ca và xây dựng Nhà máy chế biến, bào quản áp dụng công nghệ cao

Xây dựng vùng nguyên liệu mắc ca áp dụng khoa học công nghệ cao trong việc trồng cây, chăm sóc, thu hoạch, chế biến, đầu ra sản phẩm,...

Tại các huyện: Nậm Pồ, Điện Biên, Tuần Giáo, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điên Biên

30.000 ha/120000 tấn hạt/năm

260

100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên. Số 900, đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Điện Biên Phủ.

ĐT: 0215.3838.688

110

Xây dựng 03 trung tâm công nghệ cao trong lâm nghiệp, chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ

Nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng từ rừng trồng; phát triển vùng nguyên liệu ổn định để phục vụ chế biến, đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

Phú Thọ, Nghệ An và Bình Dương

ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, từ khâu giống, trồng, chăm sóc rừng đến chế biến sản phẩm và chính sách liên kết giữa người trồng rừng với doanh nghiệp chế biến theo chuỗi giá trị sản phẩm lâm nghiệp.

200

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Tel: (84 243) 8438792

Fax: (84 243) 8438792

111

Dự án sản xuất sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hậu Giang

Ứng dụng công nghệ cao để sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao. Hình thành phân khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với sản phẩm chủ lực của địa phương để nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập của nông dân, làm mô hình để mở rộng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho tỉnh Hậu Giang và các địa phương trong vùng

Huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Diện tích khu trung tâm 415 ha

144

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang. Số 7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 5, Vị Thanh, Hậu Giang

112

Dự án xây dựng nhà máy chế biến thủy sản

Xây dựng nhà máy chế biến thủy sản nhằm nâng cao giá trị của ngành thủy sản

KCN Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Diện tích: 2 - 3 ha; công suất: 5.000 tấn/năm

100

100 % vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình. Địa chỉ: Số 8, Lê Hồng Phong, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình

ĐT: 02293873381

113

Dự án nhà máy chế biến gỗ công nghiệp chất lượng cao

Sản xuất gỗ MDF và ván sàn từ nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng trên địa bàn tỉnh

Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Quy mô dự án 10 ha; công suất: 150.000- 180.000 m3/năm

100

100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

Ban quản lý khu kinh tế Quảng Bình - Số 117, Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

• Tel: 0232 3828 513

• Fax: 0232 3828 516

114

Dự án khu nông nghiệp công nghệ cao Mộc Châu

Xây dựng khu vệ tinh, nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao như rau, hoa, quả, chăn nuôi, chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp

Huyện Mộc Châu, tỉnh

Sơn La

200 ha

100

100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La. Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà 9 tầng, trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 7, phường Tô Hiệu, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La

ĐT: 02123859938

Fax: 02123852032

Email: skhđt@sonla.gov.vn

115

Nhà máy chế biến sản phẩm từ rau, quả gắn với phát triển vùng nguyên liệu rau, quả

Tạo vùng nguyên liệu rau, quả an toàn tập trung kết hợp với chế biến

12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

Do nhà đầu tư đề xuất

100

100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La. Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà 9 tầng, trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 7, phường Tô Hiệu, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La

ĐT: 02123859938

Fax: 02123852032

Email: skhđt@sonla.gov.vn

116

Dự án khu nông nghiệp công nghệ cao

Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Các huyện Chư Sê, Chư Prông, Mang Yang, Chư Păh, tỉnh Gia Lai

500- 1000 ha

97.5

Đấu thầu lựa chọn NĐT

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai. Số 02 Hoàng Hoa Thám, TP. Pleiku, Gia Lai

ĐT: 0269 3824 414

117

Khu Công nghiệp - Nông nghiệp Tân Phú

Đầu tư xây dựng Khu công nghiệp - nông nghiệp hoàn chỉnh, hiện đại từ khâu sản xuất đến chế biến, phân phối các sản phẩm rau, củ, quả đạt chuẩn tiêu chuẩn quốc tế

Xã Phú Hội - thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng

205,1 ha

500

Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng: số 02 - 04 đường Trần Quốc Toàn, phường 3, thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

ĐT: 0263 3832 964

Fax: 0263 3811 656

118

Dự án cơ sở giết mổ gia súc tập trung

Cung ứng thực phẩm tươi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân dân trong tỉnh

12 huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

Do nhà đầu tư đề xuất

96

100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La. Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà 9 tầng, trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 7, phường Tô Hiệu, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La

ĐT: 02123859938

Fax: 02123852032

Email: skhđt@sonla.gov.vn

119

Dự án nuôi và chế biến thủy sản xuất khẩu.

Nuôi và chế biến bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản

Thị xã Ngã Bảy và huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Diện tích 1.500 ha

71

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang. Đ/c: số 7, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

ĐT: 0293.3870214.

Fax: 0293.3878871.

120

Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Tây Ninh

Xây dựng được chuỗi giá trị ngành hàng rau quả có cơ sở hạ tầng và dịch vụ được nâng cấp, thích ứng với biến đổi khí hậu và ứng dụng công nghệ cao thân thiện môi trường nhằm đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh cao, tăng liên kết thị trường, cải tiến các thông lệ sản xuất và kinh doanh nông sản rau, quả đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

Thực hiện 2 hợp phần trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Hợp phần 1: Xây dựng hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng với BĐKH.

Hợp phần 2: Hỗ trợ kỹ thuật và quản lý dự án nhằm nâng cao năng lực sản xuất, ứng dụng CNC cho chuỗi giá trị nông sản; hỗ trợ kỹ thuật cho các dịch vụ khuyến nông, truy xuất nguồn gốc, quản lý chuỗi cung ứng và thông tin

60

Liên doanh hoặc 100 % vốn đầu tư nước ngoài

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh. Địa chỉ: số C300 đường CMT8, Phường 2, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 0276. 3827 638

121

Dự án nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao

Phát triển chăn nuôi, và trồng trọt đảm bảo an toàn dịch bệnh và sản phẩm chăn nuôi đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Tỉnh Hưng Yên

200 ha

54

100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

UBND tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: số 10 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên.

ĐT: 0221 3863 823

122

Nhà máy chế biến gỗ

Sản xuất các sản phẩm từ gỗ công nghiệp, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu

Huyện Chợ Mới, tỉnh

Bắc Kạn

Nhà máy sản xuất với công suất 100.000m3/năm

50

100% vốn đầu tư nước ngoài

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn - Số 9, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

ĐT: 0912149180/ 0209.3870.136;

Fax: 0209.3871.287

123

Trung tâm nghề cá Bà Rịa -

Vũng Tàu

Hình thành hệ thống cơ sở hạ tầng thủy sản đồng bộ, gắn kết với các ngành công nghiệp phụ trợ, dịch vụ hậu cần, nâng cao hiệu quả sản xuất nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ thủy sản

Bà Rịa - Vũng Tàu

50

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Địa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

124

Dự án nhà máy chế biến ngao công suất 70,000 tấn/năm

Phát triển ngành nông nghiệp

Huyện Thái Thụy và Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

70,000 tấn/năm

50

100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

Sơ Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình Địa chỉ số 233, Hai Bà Trưng, P. Đề Thám, TP. Thái Bình

125

Dự án đầu tư chế biến các sản phẩm hậu Surimi

Đầu tư nhà máy chế biến các sản phẩm Surimi mô phỏng, Surimi stick

Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

3.000 đến 5.000 tấn sản phẩm/1 năm

10-50

Liên doanh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, số 49 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa ĐT: 02373850281

126

Dự án bảo tồn và phát triển vùng chè đặc sản Tân Cương gắn với du lịch sinh thái

- Nâng cao thu nhập cho người trồng chè; ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao vào sản xuất, chế biến chè.

- Góp phần nâng cao giá trị thương hiệu; bảo vệ môi trường sinh thái.

- Tổ chức du lịch sinh thái vùng chè đặc sản Tân Cương.

Vùng chè đặc sản Tân Cương, Thái Nguyên

2.000 ha, quy mô công nghiệp

40

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

- Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Tel: (024) 37347081

- UBND Tp. Thái Nguyên: 10 Nguyễn Du, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: (0280) 3858962

Fax:(280) 3854998

127

Dự án liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm rau, củ, quả chất lượng cao

Phát triển vùng sản xuất rau, củ, quả theo hướng hàng hóa của tỉnh Nam Định

Các huyện: Ý Yên, Vụ Bản, Nam Trực, Giao Thủy, Hải Hậu... tỉnh Nam Định

1.000-2.000 ha

30-40

100 % vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định

Địa chỉ: Số 07 - Trần Nhật Duật - TP Nam Định

128

Nhà máy chế biến nông sản (cà phê, cao su, hồ tiêu, bơ, cacao...)

Tạo ra khối lượng hàng hóa lớn, có năng suất cao, chất lượng tốt, giá thành hợp lý, đáp ứng được nhu cầu khắt khe của thị trường trong nước và quốc tế

- Nâng cao giá trị các mặt hàng cà phê, cao su, hồ tiêu, bơ, ca cao...

KCN Hòa Phú, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lắk

Diện tích: 10 ha (02 ha/nhà máy) 50,000 tấn sản phẩm/ năm/nhà máy

35

Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài

Ban quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Tel: 0262,3841777

129

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại thị xã Sa Pa

Xã Taà Giàng Phình - Thị xã Sa Pa

450 ha

35

100 % vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lào Cai. Địa chỉ: Khối 8, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai

130

Nhà máy chế biến thịt gắn với liên kết chăn nuôi theo chuỗi giá trị

Nâng cao giá trị ngành chăn nuôi, phát triển chăn nuôi bền vững, an toàn thực phẩm

Các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Hà

Tĩnh

300.000 tấn/năm

30

100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh

131

Dự án nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu

Đầu tư nhà máy chế biến thủy sản phục vụ nhu cầu xuất khẩu nhằm tận dụng nguồn tài nguyên thủy sản tươi sống của địa phương

Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Quy mô dự án 3 - 5 ha; công suất chế biến 5.000 tấn/năm

30

100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

Ban quản lý khu kinh tế Quảng Bình - Số 117, Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

• Tel: 0232 3828 513

• Fax: 0232 3828 516

132

Dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao

Tận dụng lợi thế của huyện Văn bản là vùng thấp có diện tích rộng, mặt bằng sạch sẵn sàng bàn giao cho nhà đầu tư sớm; điều kiện khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng thuận lợi cho triển khai thực hiện các dự án nông nghiệp công nghệ cao

Xã Khánh Yên Thượng; Khánh Yên Hạ, huyện Văn bản, tỉnh Lào Cai

200 - 300 ha

26

100 % vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

UBND huyện Văn bản, tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Thị trấn Khánh Yên, Huyện Văn bản, Tỉnh Lào Cai

133

Dự án đầu tư nông nghiệp kỹ thuật cao

Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến, bảo quản nông sản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

Xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ứng dụng kỹ thuật cao để trồng cây thực phẩm, trồng cây ăn quả,... đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm

26

Liên doanh

Ban Quản lý KKT, KCN tỉnh Thừa Thiên Huế; Trung tâm XTĐT và Hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế

134

Dự án nhà máy chế biến thực phẩm đóng hộp

Sản xuất chế biến sau thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp phục vụ tiêu dùng xuất khẩu. Khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu dồi dào sẵn có, góp phần tạo đầu vào ổn định cho các mặt hàng nông sản địa phương

Khu Công nghiệp Bình Minh, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

15 ha

24

100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long, số 85, đường Trưng Nữ Vương, P1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

ĐT: 02703. 820 972.

Email: banqlkcn@vinhlong.gov.vn

135

Dự án hạ tầng khu trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu nông sản tại khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh

Xây dựng hạ tầng phục vụ đầu tư xây dựng các dự án: Khu chế biến, đóng gói, gia công hàng nông, lâm sản phục vụ xuất khẩu; Khu thương mại, dịch vụ du lịch; Khu kho tầng, bến bãi;...

CK Trà Lĩnh - huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

80 ha

22

100% vốn đầu tư nước ngoài; PPP

UBND tỉnh Cao Bằng. Địa chỉ: số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

136

Nhà máy chế biến rau quả

Chế biến rau, củ, quả cung cấp ra thị trường, góp phần tiêu thụ nông sản của người dân trong khu vực

Huyện Cao Lãnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Do nhà đầu tư đề xuất

22

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp. Địa chỉ: Số 11, đường Võ Trường Toàn, phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

ĐT: 02773. 3877747

137

Dự án sản xuất và chế biến cá Hồ Thác Bà xuất khẩu

Sản xuất và chế biến cá xuất khẩu

Huyện Yên Bình, tỉnh

Yên Bái

Khu nuôi trồng và nhà xưởng chế biến

22

100% vốn đầu tư nước ngoài

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái. Số 1183, đường Yên Ninh, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái. ĐT: 0216 3853052

138

Dự án nông nghiệp công nghệ cao

Xây dựng dự án nông nghiệp công nghệ cao tập trung. Hợp tác đào tạo, chuyển giao nông nghiệp công nghệ cao

Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Quy mô dự án: 30 ha

21

100% vốn đầu tư nước ngoài

UBND tỉnh Cao Bằng. Địa chỉ: Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

139

Dự án xây dựng nhà máy chế biến bảo quản sản phẩm cây ăn quả

Xây dựng cơ sở vật chất, áp dụng công nghệ chế biến sâu, công nghệ bảo quản tiên tiến với một số sản phẩm cây ăn quả trên địa bàn nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm cây ăn quả, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu

10 huyện, thị xã, thành phố thuộc địa bàn tỉnh Điện Biên

Công suất chế biến khoảng 10.000 - 20.000 tấn quả/năm

20

100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

Sở Kế hoạch vả Đầu tư tỉnh Điện Biên. Số 900, đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Điện Biên Phủ.

ĐT: 0215.3838.688

140

Nhà máy chế biến gỗ cao cấp

Xây dựng nhà máy chế biến gỗ cao cấp đạt tiêu chuẩn xuất khẩu nhằm phát huy lợi thế vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng với diện tích lớn, có chất lượng tốt, góp phần mở rộng vùng nguyên liệu rừng được cấp chứng chỉ FSC-FM.

Cụm công nghiệp Tân Bắc, xã Tân Bắc, huyện Quảng Bình, tỉnh Hà Giang

Công suất: 100.000 m3/năm các sản phẩm gỗ cao cấp, ván nhân tạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu

20

100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang. Địa chỉ: số 188, đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang

ĐT: 0219.3866.256

Fax: 0219.3867.623

Email: skhđt@hagiang.gov.vn

141

Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Nghiên cứu, ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đào tạo nhân lực công nghệ cao trong nông nghiệp

Các xã Tân Đức, úc Kỳ, Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Quy mô dự án: 220 ha

20

Liên doanh hoặc 100 % vốn đầu tư nước ngoài

UBND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên ĐT: 02083.867.205

Email: ubndphubinh@thainguyen.gov. vn

142

Dự án nhà máy chế biến các mặt hàng tôm xuất khẩu giai đoạn 2020 -2025

Phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp, nâng cao giá trị xuất khẩu

Các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Công suất khoảng 6.500 tấn thành phẩm/ năm

Theo quy mô của nhà đầu tư

Mọi hình thức

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Bến Tre. Địa chỉ: 28, Lê Đại Hành, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

ĐT: (84-275)3 575.690

Fax: (84-275)3 825.340

Email: ttxtđtkn.skhđt@bentre.gov.vn

143

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bến Tre

Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật theo hướng hiện đại tại Trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để phục vụ việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp của tỉnh và phát triển giống nông nghiệp cho toàn tỉnh

Huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Tổng diện tích tự nhiên 38,14 ha, gồm 2 khu tách biệt:

+ Khu thứ nhất tại Trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - ấp Phước Thạnh, xã Tam Phước, huyện Châu Thành- 6,14 ha;

+ Khu thứ hai cách Trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 600 m về phía Tây Nam, tại ấp Phước Hậu, xã Tam Phước, huyện Châu Thành - 32 ha (đã giải phóng mặt bằng và xây dựng Khu khảo nghiệm giống 1,4 ha)

Theo quy mô của nhà đầu tư

100% vốn đầu tư nước ngoài; PPP

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Bến Tre. Địa chỉ: 28, Lê Đại Hành, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

ĐT: (84-275)3 575.690

Fax: (84-275)3 825.340

Email: ttxtđtkn.skhđt@bentre.gov.vn

144

Nhà máy chế biến hoa quả

Chế biến các sản phẩm từ cây ăn quả thành sản phẩm tinh chất phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của xã hội, nâng cao giá trị sản phẩm nông sản tiêu biểu của địa phương (Cam, bưởi, nhãn...)

Huyện Kim Bôi, tỉnh

Hòa Bình

Công suất chế biến khoảng 25.000 - 50.000 tấn/năm

Do nhà đầu tư lựa chọn

100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi (Thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình; ĐT: 02183870423)

IX

LĨNH VỰC SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ

145

Dự án Trung tâm tài chính

Khu trung tâm tài chính, ngân hàng, thương mại và dịch vụ tổng hợp

Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án: 14.461 m2

- Diện tích sàn xây dựng khoảng: 220.000 m2

- Hệ số sử dụng đất (FAR): từ 13,97 - 16,03 (tùy từng lô đất)

- Tầng cao: từ 20 - 50 tầng (tùy từng lô đất).

Đấu giá quyền sử dụng đất

Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu Đô thị mới Thủ Thiêm

Địa chỉ: số 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐT: (+84 8)35261271 -(+84 8) 35261299

Fax: (+84 8)35261272

146

Dự án thiết kế, chế tạo robot

Thiết kế, chế tạo robot

Khu công nghệ cao, thành phố Đà Nẵng

Suất đầu tư từ 8 - 15 triệu USD/ha

Theo quy mô của nhà đầu tư

100% vốn đầu tư nước ngoài

Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng, Lô A17, đường Trung tâm, Khu công nghệ cao, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

ĐT: 0236 3666117

Email: dhpiza@danang.gov.vn

147

Dự án sản xuất chip, cảm biến sinh học

Sản xuất chip, cảm biến sinh học

Khu công nghệ cao, thành phố Đà Nẵng

Suất đầu tư từ 10 - 15 triệu USD/ha

Theo quy mô của nhà đầu tư

100% vốn đầu tư nước ngoài

Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng, Lô A17, đường Trung tâm, Khu công nghệ cao, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

ĐT: 0236 3666117

Email: dhpiza@danang.gov.vn

148

Nhà máy thép không gỉ chất lượng cao

Sản xuất các sản phẩm thép chất lượng cao

Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

100 ha

1,500

100% vốn đầu tư nước ngoài

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

Địa chỉ: xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh

149

Nhà máy sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử (Điện thoại, tivi, máy tính, ô tô...)

Xây dựng Nhà máy sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử (điện thoại, tivi, máy tính, ô tô...)

Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

50- 100 ha

500

100 % vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

Ban quản lý các KKT tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Số 001, đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP Lào Cai

150

Nhà máy sản xuất khí gas

Cung cấp sản phẩm khí gas hóa lỏng phục vụ nhu cầu tiêu dùng dân dụng, công nghiệp

Khu kinh tế Thái Bình - huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư

300

100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

Ban quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình

Địa chỉ: Đường Ngô Gia Khảm, KCN Phúc Khánh, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình

151

Trung tâm công nghiệp hàng không sân bay Chu Lai

Trung tâm công nghiệp hàng không

Khu kinh tế mở Chu Lai

100ha theo quy hoạch chung trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai đã được Thủ tướng Chính phủ được phê duyệt tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 12/12/2018

217.4

100% vốn đầu tư nước ngoài; liên doanh

Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai, đường Lê Thánh Tông, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ.

ĐT: 02353 812849

152

Nhà máy sản xuất các sản phẩm tinh chế từ mủ cao su (Săm lốp, bánh xe,..).

Khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; thực hiện liên kết giữa sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm; áp dụng khoa học khâu chế biến, tạo sản phẩm có giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu

Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Diện tích 10 ha,

25.000 - 30.000 tấn/năm

200

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum.

Số 508 Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. ĐT: 0260 3862 516

153

Dự án chế biến khoáng sản, luyện kim, hóa chất trong khu công nghiệp Tăng Loỏng

Nhà máy sản xuất linh kiện từ sản phẩm đồng, thép và graphit trong KCN Tăng Loỏng, tỉnh Lào Cai

KCN Tăng Loỏng tỉnh Lào Cai

140 ha

120

100 % vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

Ban quản lý các KKT tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: số 001, đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP Lào Cai

154

Dự án nhà máy sản xuất thiết bị chiếu sáng tiết kiệm điện năng

Sản xuất thiết bị chiếu sáng tiết kiệm điện phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu

Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Quy mô dự án 50ha; công suất do nhà đầu tư đề xuất

50-100

100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Bình - Số 117, Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

• Tel: 0232 3828 513

• Fax: 0232 3828 516

155

Dự án nhà máy sản xuất máy động lực, nông nghiệp

Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất máy động lực, nông nghiệp, cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu

KKT Đông Nam (KCN VSIP, Thọ

Lộc), tỉnh Nghệ An

20.000 chiếc/năm

52

100 % vốn đầu tư nước ngoài

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An Số 16, đường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

ĐT: 84-2388722788

156

Nhà máy chế tạo cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp

Sản xuất các loại máy kéo nông nghiệp, máy gặt đập và các thiết bị phục vụ ngành nông nghiệp

KCN Hòa Phú, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Diện tích: 5 ha

Quy mô: 50,000 sản phẩm/năm

22

Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài

Ban quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Tel: 0262.3841777

157

Nhà máy sản xuất cáp điện, thiết bị điện năng lượng tái tạo

Phục vụ các dự án điện năng lượng tái tạo

KCN Nhân Cơ, KCN Nhân Cơ 2, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông

50.000 tấn sản phẩm/năm; 3 - 5ha

20

100% vốn đầu tư nước ngoài

UBND tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Đường 23 tháng 3, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

ĐT: 0261.3701166

Cơ sở dữ liệu Quốc gia Văn bản quy phạm pháp luật - vbpl.vn

Viết phản hồi của bạn