Khu Công nghiệp Đình Vũ (DEEP C I,II,III)

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Viết phản hồi của bạn