Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt rác phát điện tại Đình Vũ: Bảo đảm tiến độ hoàn thành trong năm 2025

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy dự và chỉ đạo cuộc kiểm tra, khảo sát hoạt động xử lý rác thải tại Khu xử lý chất thải Tràng Cát, phường Tràng Cát.

 

(HPĐT)- Chiều 11-8, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy dự và chỉ đạo cuộc kiểm tra, khảo sát hoạt động xử lý rác thải tại Khu xử lý chất thải Tràng Cát, phường Tràng Cát và địa điểm dự kiến đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt rác phát điện tại Đình Vũ, phường Đông Hải 2 (quận Hải An).

 

Đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng; lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, UBND quận Hải An, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng và đơn vị tư vấn.

 

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy dự và chỉ đạo cuộc kiểm tra, khảo sát hoạt động xử lý rác thải tại Khu xử lý chất thải Tràng Cát, phường Tràng Cát.

 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy ghi nhận công tác xử lý rác thải tại Khu xử lý chất thải Tràng Cát cơ bản đạt yêu cầu, có nhiều cải thiện về môi trường. Đồng thời, đánh giá cao một số sáng kiến của đơn vị quản lý, vận hành khu xử lý rác trong việc xử lý tốt rác thải y tế, tái chế một số loại rác hữu cơ, gỗ... Đồng chí yêu cầu Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng và các ngành tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng giải pháp, công nghệ nâng cao hơn nữa hiệu quả xử lý rác thải bằng hình thức chôn lấp hợp vệ sinh, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường, người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, phối hợp các địa phương triển khai sâu rộng hơn, toàn diện hơn hoạt động phân loại rác tại nguồn. Ban cán sự đảng UBND thành phố xem xét tổ chức hội nghị với lãnh đạo các quận, huyện, xã, phường về công tác phân loại, thu gom rác thải sinh hoạt. Trong đó, xem xét đưa tiêu chí bảo vệ môi trường gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương.

 

 

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy dự và chỉ đạo cuộc kiểm tra, khảo sát hoạt động xử lý rác thải tại Khu xử lý chất thải Tràng Cát, phường Tràng Cát.

 

Đối với Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt rác phát điện tại Đình Vũ, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao sự chủ động phối hợp của các sở, ngành, đơn vị liên quan với đơn vị tư vấn trong việc triển khai trình tự, thủ tục thực hiện. Để dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị UBND thành phố xem xét, nghiên cứu thành lập tổ công tác để thực hiện dự án với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án. Đồng thời, phối hợp đơn vị tư vấn rà soát đường găng tiến độ thực hiện dự án, bảo đảm chính xác, làm đúng từng bước, từng khâu ngay từ đầu; xem xét tiến hành thực hiện song song các phần việc của dự án. Cùng với dự án này, UBND thành phố và các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu các dự án tương tự, sớm có giải pháp thu hút các nhà đầu tư thực hiện, giải quyết nhu cầu xử lý các loại rác thải trên địa bàn thành phố theo đúng quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt.

 

Quang cảnh cuộc làm việc. 

 

Đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu kết thúc cuộc làm việc.

 

Đồng chí Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố thay mặt lãnh đạo UBND thành phố tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy liên quan đến công tác quản lý chất thải rắn và dự án đốt rác phát điện. Đồng chí yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các nội dung kế hoạch theo chỉ đạo của UBND thành phố, phối hợp các địa phương triển khai mạnh mẽ hơn hoạt động phân loại rác tại nguồn với mục tiêu hết năm 2024 phải cơ bản tổ chức phân loại rác tại nguồn đối với toàn bộ các tổ dân phố, khu dân cư. Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt rác phát điện tại Đình Vũ, quyết tâm đến hết năm 2025 cơ bản hoàn thành xây dựng và chạy thử nhà máy, tổ chức vận hành chính thức trong năm 2026. Để bảo đảm tiến độ triển khai dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương đề xuất danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đối với dự án; phối hợp Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng công bố thông tin dự án, tổ chức đấu thầu rộng rãi. Văn phòng UBND thành phố phối hợp Sở Công Thương báo cáo xin ý kiến Bộ Công Thương cho phép thực hiện các thủ tục triển khai dự án khi kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện 8 chưa được phê duyệt. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Văn phòng UBND thành phố và đơn vị tư vấn rà soát đường găng tiến độ thực hiện dự án bảo đảm sát thực tế, khả thi. UBND quận Hải An khẩn trương rà soát quỹ đất thực hiện dự án, chấm dứt hoạt động nuôi trồng thủy sản của các hộ dân, tổ chức quản lý để kịp thời bàn giao mặt bằng sạch triển khai dự án đúng kế hoạch tiến độ./.

TIN: NGUYỄN CƯỜNG - ẢNH: DUY THÍNH, VIỆT CƯỜNG
Báo Hải Phòng điện tử - baohaiphong.com.vn