Cần cải cách đột phá để thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới

Nếu trừ đi dự án "tỷ đô" được cấp phép trong tháng 3/2021, thu hút vốn FDI sẽ không bật tăng mạnh mẽ. Tiềm năng thu hút FDI ở phân khúc cao là rất lớn nhưng chúng ta vẫn đang ở giai đoạn khai phá ban đầu...

Tạp chí điện tử của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam - Vneconomy.vn

Viết phản hồi của bạn