Triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2024

Chủ tịch UBND thành phố vừa Chỉ thị yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị thành phố đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để thích ứng, linh hoạt, hiệu quả với bối cảnh, tình hình mới. Khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, vận hội mới trong phát triển kinh tế - xã hội thành phố; tăng cường tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2024.

Ảnh minh họa: Nguyễn Hồng Phong

 

Theo đó, Chỉ thị yêu cầu trọng tâm chỉ đạo điều hành, bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, và các Nghị quyết và Chương trình hành động của Quốc hội, Chính phủ; Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 01/12/2023 của Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2024; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Mở rộng không gian kinh tế, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu), tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 03 trụ cột chủ yếu: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại.

Theo dõi sát diễn biến, tình hình trong nước và quốc tế, kịp thời dự báo và chuẩn bị phương án, kịch bản, biện pháp, đối sách ứng phó hiệu quả với những biến động, vấn đề mới phát sinh. Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư . Tập trung thực hiện Chủ đề năm 2024 của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và chuyển đổi số”. Triển khai đồng bộ các quy hoạch đã được phê duyệt. Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại. Quan tâm đầu tư, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; thực hiện chính sách an sinh xã hội tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố. 

Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền bảo đảm quản lý thống nhất gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các cấp, các ngành. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các cấp, ngành, địa phương để thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra. 

Phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chấn chỉnh, khắc phục triệt để việc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ. Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Làm tốt công tác thông tin, truyền thông, kịp thời phản ánh, lan tỏa các nhân tố tích cực để tạo niềm tin, đồng thuận trong toàn xã hội.

Chỉ thị đề ra 11 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tập trung giải phóng mặt bằng và đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu, cụm công nghiệp. Chủ động hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đầu tư, quy hoạch để sớm thành lập các khu công nghiệp mới: khu công nghiệp Nam Tràng Cát, khu công nghiệp Thủy Nguyên, khu công nghiệp Tràng Duệ giai đoạn 3, khu công nghiệp Giang Biên 2,...; các cụm công nghiệp Làng nghề cơ khí và đúc, huyện Thủy Nguyên; cụm công nghiệp Chiến Thắng, cụm công nghiệp Tân Trào,... Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng du lịch tại huyện Cát Hải: tuyến cáp treo 01 dây Phù Long - Cát Bà; sân Golf Xuân Đám; Khu bến tàu và các công trình phục vụ du lịch tại khu vực Cái Bèo; Khu đô thị, du lịch dịch vụ khoáng nóng tại xã Xuân Đám, huyện Cát Hải; Dự án Khu du lịch dịch vụ Vịnh trung tâm Cát Bà. Quyết liệt thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ chuyển giao các cơ sở nhà đất của các Bộ, ngành Trung ương về thành phố tạo quỹ đất thu hút đầu tư, phát triển du lịch quận Đồ Sơn. Khai thác, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch. Xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh truyền thông; có phương án tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà.

Tiếp tục cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI). Xây dựng Đề án hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tổ chức các hội nghị đối thoại, tiếp xúc doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp; Hội nghị kết nối các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI).

Tập trung thực hiện Chủ đề năm 2024 của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và chuyển đổi số”; điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, tập trung rà soát, lập các chương trình, khu vực và kế hoạch phát triển đô thị; triển khai điều chỉnh và thực hiện các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị; các quy hoạch nông thôn; lập và ban hành Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Hải Phòng; tổ chức lập Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải; Tổ chức lập quy hoạch xây dựng Khu du lịch quốc gia Cát Bà; quy hoạch chung đô thị Thủy Nguyên; quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật; các quy hoạch cấp dưới phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; ưu tiên đầu tư xây dựng các xã nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Thủy Nguyên và huyện An Dương.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng, phát huy tối đa công suất thiết kế, hiệu quả kinh tế - xã hội. Khánh thành, khởi công các công trình giao thông lớn như: cầu Bến Rừng, cầu Lại Xuân, đường Đỗ Mười kéo dài, cầu Nguyễn Trãi, cầu vượt sông Hóa,... Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách số 2, Dự án mở rộng sân đỗ máy bay - Giai đoạn 2 và Dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hàng hóa Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi; đồng thời, chuẩn bị nghiên cứu lập hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không tại huyện Tiên Lãng…/.

Tài liệu đính kèm

haiphong.gov.vn