Thể lệ cuộc thi viết về thành phố Hải Phòng

Thể lệ cuộc thi viết về thành phố Hải Phòng

1. Đối tượng dự thi: Người Hải Phòng ở nước ngoài, trong đó khuyến khích sự tham gia của thế hệ con, cháu người Hải Phòng được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, chia thành 03 bảng:

- Bảng A: Dành cho người Hải Phòng ở nước ngoài dưới 18 tuổi.

- Bảng B: Dành cho người Hải Phòng ở nước ngoài từ 18 - 40 tuổi.

- Bảng C: Dành cho người Hải Phòng ở nước ngoài từ 40 tuổi trở lên.

Chủ đề tác phẩm dự thi

- Hình ảnh vùng đất, con người, danh lam thắng cảnh, nét đẹp văn hóa, lịch sử truyền thống của thành phố Hải Phòng.

- Tình yêu đối với thành phố quê hương, đất nước Việt Nam.

Quy cách tác phẩm dự thi

- Tác phẩm dự thi không giới hạn về mặt hình thức (bài viết, thơ), trong đó dung lượng không quá 1.200 từ, có thể đánh máy hoặc viết tay rõ ràng trên khổ giấy A4. Ngôn ngữ trong sáng, phù hợp với thuần phong, mỹ tục của Việt Nam.

- Tác phẩm gửi về phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), nơi học tập/làm việc, thành phố/quốc gia sinh sống, Bảng tham gia. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất họ tên hoặc bút danh.

- Bài dự thi là tác phẩm chưa được công bố hoặc sử dụng dự thi ở bất cứ cuộc thi nào trước đây. Thí sinh không được sử dụng bài của người khác. Nếu vi phạm những quy định trên, bài dự thi của thí sinh sẽ không được chấp nhận.

Thời hạn gửi bài dự thi

- Thí sinh đăng ký dự thi theo độ tuổi và gửi bài dự thi qua email của Ban Tổ chức cuộc thi: thitiengviet.haiphong@gmail.com trước 17h00 ngày 30/5/2023.

Thời gian tổ chức cuộc thi

- Từ 16/3/2023 – 30/5/2023: Phát động và tiếp nhận bài dự thi.

- Từ ngày 31/5/2023: Tổng hợp các bài dự thi.

 - Từ 01/6-20/6/2023: Chấm điểm bài dự thi

- Từ ngày 21/6/2023: Công bố kết quả Cuộc thi

Trao giải cuộc thi sẽ được triển khai nhân dịp Chương trình “Hành trình về nguồn”

Quy cách chấmđiểm:

Bài viết của thí sinh được Ban Giám khảo chấm trên thang điểm 10 với các tiêu chí sau. Điểm của mỗi bài thi sẽ là điểm trung bình cộng của ít nhất 03 giám khảo chấm độc lập.

7. Cơ cấu giải thưởng

Giải cá nhân:

Bảng A: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 03 giải khuyến khích

Giải nhất: Kỷ niệm chương, quà tặng lưu niệm và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

Giải nhì: Kỷ niệm chương, quà tặng lưu niệm và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

Giải ba: Kỷ niệm chương, quà tặng lưu niệm và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

Giải khuyến khích: Giấy chứng nhận, quà tặng lưu niệm của Ban Tổ chức.

Bảng B: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 03 giải khuyến khích

Giải nhất: Kỷ niệm chương, quà tặng lưu niệm và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

Giải nhì: Kỷ niệm chương, quà tặng lưu niệm và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

Giải ba: Kỷ niệm chương, quà tặng lưu niệm và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

Giải khuyến khích: Giấy chứng nhận, quà tặng lưu niệm của Ban Tổ chức.

Bảng C: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 03 giải khuyến khích

Giải nhất: Kỷ niệm chương, quà tặng lưu niệm và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

Giải nhì: Kỷ niệm chương và quà tặng lưu niệm Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

Giải ba: Kỷ niệm chương và quà tặng lưu niệm Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

Giải khuyến khích: Giấy chứng nhận, quà tặng lưu niệm của Ban Tổ chức.

Giải tập thể: 

Ban Tổ chức sẽ xem xét trao Cờ lưu niệm cho giải tập thể căn cứ số lượng, chất lượng bài dự thi của thí sinh, các hoạt động hưởng ứng cuộc thi v.v. của các tổ chức, Hội đoàn người Hải Phòng ở nước ngoài.

Thông tin liên hệ:

Mọi thông tin xin liên hệ qua hòm thư điện tử: thitiengviet.haiphong@gmail.com.

BAN BIÊN TẬP

Viết phản hồi của bạn