Hội nghị báo cáo viên thành phố tháng 10/2022: Định hướng tuyên truyền những nội dung quan trọng trong thời gian tới

Sáng 21/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên thành phố tháng 10/2022 để cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên các cấp và định hướng tuyên truyền những nội dung quan trọng trong thời gian tới. Đồng chí Dương Ngọc Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí báo cáo viên Thành ủy quản lý; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc thành ủy và lãnh đạo các ngành, đơn vị liên quan.

Lãnh đạo BHXH thành phố thông tin tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đội ngũ báo cáo viên được nghe lãnh đạo Sở Y tế thông tin về tình hình dịch bệnh HIV/AIDS trên địa bàn thành phố; nghe lãnh đạo BHXH thành phố thông tin về một số kết quả đạt được về công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tự nguyện của thành phố Hải Phòng trong 9 tháng năm 2022; nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin về tình hình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố để đội ngũ báo cáo viên thành phố có thông tin phục vụ công tác tuyên truyền.

Đồng chí Dương Ngọc Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại Hội nghị

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Dương Ngọc Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp và Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy tập trung tuyên truyền các nội dung trọng tâm như: Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tuyên truyền đậm nét và phân tích sâu những nội dung quan trọng đã được Trung ương thảo luận, cho ý kiến và quyết định tại Hội nghị, gồm: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các đại biểu dự Hội nghị

Cùng với đó, tập trung tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tuyên truyền kết quả kinh tế - xã hội thành phố 9 tháng và những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm; tiếp tục tuyên truyền những kết quả đạt được về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động Nhân dân; phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong 9 tháng đầu năm 2022 đã được Hội nghị Thành ủy lần thứ 9 thông qua...

haiphong.gov.vn

Viết phản hồi của bạn