Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố: Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập (27/01/1994 - 27/01/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Sáng 24/1, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố (27/01/1994 - 27/01/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng.

Tới dự có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương và Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, thành phố thuộc Cụm đồng bằng Bắc bộ.

Anh-tin-bai Các đại biểu làm Lễ chào cờ.

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Xuân Thanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đã đọc diễn văn ôn lại chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố. Đồng chí nêu rõ, trải qua 30 năm phấn đấu, xây dựng và phát triển, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố đã vươn lên hoàn thành toàn diện, đồng đều các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần quan trọng và tích cực vào những thành tựu xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối đã luôn quán triệt sâu sắc, nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từ đó tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực phát triên kinh tế - xã hội, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác vận động Nhân dân bảo đảm trúng, đúng, kịp thời, hiệu quả. Nhất là trong tham mưu thực hiện các nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng, phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện.

Anh-tin-bai Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh luôn được Đảng bộ Khối quan tâm. Trong đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đặt lên hàng đầu. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đều được quán triệt đầy đủ, kịp thời. Việc thông tin tình hình thời sự, chính sách duy trì khá nền nếp. Các cấp uỷ thường xuyên quan tâm đến tư tưởng nội bộ, giữ vững và tăng cường sự đoàn kết, nhất trí, đồng lòng, đồng hành cùng sự phát triển của thành phố. Công tác giáo dục lý luận chính trị đạt kết quả rõ nét.

Anh-tin-bai Quang cảnh Lễ kỷ niệm.

Hệ thống tổ chức Đảng trực thuộc thường xuyên được kiện toàn, bảo đảm kịp thời, đồng bộ với quá trình đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với việc tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Đến nay, Đảng bộ Khối có 62 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo của tổ chức Đảng ở các cơ quan, đơn vị. Công tác phát triển và quản lý đảng viên được thường xuyên quan tâm cả về số lượng và chất lượng.

Trong 30 năm, Đảng ủy Khối đã mở hơn 120 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho hơn 11.700 lượt học viên; kết nạp được 5.351 đảng viên. Đội ngũ đảng viên được trẻ hóa, trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ được nâng lên. Đội ngũ cán bộ do Đảng ủy Khối quản lý được chuẩn hóa về trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Anh-tin-bai Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu ghi nhận và đánh giá cao kết quả và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố trong suốt 30 năm qua. Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố đã có sự trưởng thành toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và đội ngũ cán bộ. Đồng thời, luôn ý thức được trách nhiệm và nhiệm vụ trong việc phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở Đảng trong lãnh đạo thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, góp phần to lớn trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố đúng vào thời điểm thành phố đang đứng trước thời cơ, vận hội lớn, bước vào cục diện phát triển mới với khát vọng vươn lên tầm cao mới. Bên cạnh đó, thành phố cũng phải chủ động vượt lên mọi thách thức, khó khăn mới để đạt được mục tiêu mà Bộ Chính trị đã tin tưởng giao cho thành phố. Hơn lúc nào hết, toàn Đảng bộ, quân và dân thành phố phải nêu cao quyết tâm chính trị, đột phá hơn nữa trong tư duy lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, củng cố, giữ vững quốc phòng - an ninh; chủ động, quyết liệt trong hành động; xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, xứng đáng với sự tin yêu và ủng hộ của các tầng lớp nhân dân thành phố.

Anh-tin-bai Đồng chí Bí thư Thành ủy trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước và bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cho Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố.

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố, với tính chất đặc thù và chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở tiếp tục phát huy mạnh mẽ những thành tích đã đạt được trong 30 năm qua, trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng bộ Khối cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung: Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, triển khai hiệu quả hơn nữa Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy; Ban cán sự đảng, đảng đoàn, các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các Sở, ngành thành phố nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu từ từng cơ sở đảng, từng đơn vị, từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp của bộ máy chính trị thành phố; đồng thời nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu tổng hợp, giúp Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố.

Tiếp tục tập trung đẩy mạnh quán triệt trong toàn Đảng bộ, tới từng đồng chí Đảng viên kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đặc biệt là thấm nhuần quan điểm “thống nhất giữ nguyên các mục tiêu, chỉ tiêu đã được Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra để tiếp tục triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ, với quyết tâm chính trị cao nhất của cả hệ thống chính trị; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành vượt qua mọi khó khăn, thách thức để nỗ lực, phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết”.

Anh-tin-bai Một số tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm.

Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố phải là ngọn cờ tiên phong, định hướng, động viên, khích lệ đảng viên trong toàn Đảng bộ hăng hái, đi đầu trong triển khai những nhiệm vụ lớn của thành phố trong thời gian tới; công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ Khối phải thật sự được tăng cường, đổi mới và đạt hiệu quả cao hơn nữa; quan tâm lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ; nâng cao vai trò của cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên trong giai đoạn mới; quan tâm hơn nữa công tác theo dõi, quản lý phân công nhiệm vụ đảng viên; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường thực hiện công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ để giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết đoàn kết; chỉ đạo xử lý ngay và nghiêm các tổ chức Đảng thiếu nghiêm túc trong thực hiện quy chế làm việc, có biểu hiện mất đoàn kết, cá nhân cố tình gây chia rẽ khối đoàn kết...

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 - 2022 , góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tặng bức trướng cho Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố với nội dung “Gương mẫu - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Hiệu quả”. 7 tập thể, 16 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

Tin gốc

haiphong.gov.vn