Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải phòng phát động thi đua nâng cao độ khả dụng các tổ máy

Năm 2024 Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đặt mục tiêu sản xuất 7.740 triệu kWh, trong đó tập trung giảm sự cố, nâng cao độ khả dụng các tổ máy.

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (HND) vừa phối hợp với Công đoàn công ty tổ chức phát động phong trào thi đua giảm sự cố, đảm bảo sẵn sàng phát điện các tổ máy Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng.

Tại lễ phát động thi đua có sự chứng kiến của các đồng chí trong Hội đồng quản trị công ty, Ban Tổng giám đốc công ty, Ban chấp hành Công đoàn công ty, đại diện các đoàn thể cùng lãnh đạo, kỹ thuật viên, tổ trưởng sản xuất của 12 đơn vị trong công ty tham dự buổi lễ.

Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động, chuyên môn và công đoàn Công ty đã ban hành Chỉ thị liên tịch số 24/CTLT -NĐHP-CĐNĐHP về việc phát động phong trào thi đua giảm sự cố, đảm bảo sẵn sàng phát điện các tổ máy Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng giai đoạn mùa khô 2023 - 2024.

Các đơn vị đã ký giao ước thi đua năm 2024

Phong trào thi đua này, được chia thành 2 khối thi đua: khối trực tiếp sản xuất và khối gián tiếp. Khối trực tiếp sản xuất bao gồm các đơn vị liên quan trực tiếp đến công tác sản xuất điện như: Phân xưởng Vận hành 1, Phân xưởng Vận hành 2, Phân xưởng SCĐTĐ, Phân xưởng SCCN, Phân xưởng Hóa, Phân xưởng Nhiên liệu. Khối gián tiếp gồm 6 đơn vị như: Phòng Kỹ thuật, Phòng Kế hoạch vật tư, Phòng An toàn môi trường, Phòng Hành chính lao động, Phòng Tài chính - Kế toán và Phân xưởng sản xuất phụ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Sơn Bá - Tổng giám đốc công ty, cho biết, năm 2024 với nhiều khó khăn phía trước, các chỉ tiêu về suất sự cố yêu cầu cao hơn so với năm trước. Do vậy để hoàn thành được các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra yêu cầu mỗi cá nhân, đơn vị trong công ty phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn để hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị mình từ đó góp phần hoàn thành các mục tiêu trong đợt phát động thi đua.

Ông Dương Sơn Bá phát biểu tại Lễ phát động

Tổng giám đốc Dương Sơn Bá đã yêu cầu các đơn vị phải luôn quyết tâm, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia. Để đạt được mục tiêu đó, các cá nhân, đơn vị phải tuân thủ kỷ luật vận hành, thực hiện đúng quy trình vận hành, quy trình sửa chữa và tham mưu đề xuất các giải pháp kịp thời đảm bảo các tổ máy phải luôn trong trạng thái sẵn sàng cao nhất về nhiên liệu, chế độ vận hành, chất lượng thiết bị,...

Các đơn vị cần đoàn kết, đồng lòng vượt qua mọi thách thức, khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo cung ứng điện, đặc biệt trong giai đoạn từ 01/11/2023 đến hết mùa khô năm 2024.

Theo đó, bà Dương Thị Định - Chủ tịch công đoàn công ty đã kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tham mưu, giải quyết công việc được giao; tích cực hưởng ứng các nội dung thi đua, cùng nhau chung sức đồng lòng, phấn đấu vượt mọi khó khăn, thách thức thực hiện thành công Phong trào thi đua, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2024.

Đề nghị công đoàn các đơn vị phối hợp chặt chẽ với chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia thi đua, quan tâm hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong thời gian phát động thi đua và sau này.

Tại lễ phát động, đại diện 12 trưởng đơn vị trong công ty tham gia ký kết thi đua, ông Phạm Văn Luân - Quản đốc Phân xưởng Vận hành 2 phát biểu, cam kết luôn nỗ lực cùng các đơn vị trong công ty triển khai có hiệu quả phong trào thi đua: tham mưu, đề xuất và triển khai các giải pháp cụ thể đảm bảo sẵn sàng nhiên liệu, tổ máy vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về môi trường và huy động của hệ thống điện quốc gia trong giai đoạn mùa khô 2023 - 2024.

congthuong.vn