Nhìn lại năm 2023, cán bộ, người lao động của Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (TPC Hải Phòng) vẫn ấn tượng về 1 năm bộn bề khó khăn: Sản lượng điện được giao cao, các tổ máy phải huy động tối đa các tháng 4,5,6; giá cả vật tư thiết bị, nguyên nhiên liệu tăng cao, các đơn vị cung cấp than không đáp ứng được yêu cầu sản xuất điện…

Năm 2023, một năm không mấy thuận lợi đối với lĩnh vực sản xuất và cung ứng điện. Song với sự đoàn kết, nhất trí, chủ động trước những thách thức đặt ra, TPC Hải Phòng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trước thực tế này, Đảng bộ Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đã luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong chỉ đạo, bám sát quy chế làm việc, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; chăm lo bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên để nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí trong toàn Đảng bộ; tạo động lực, quyết tâm cùng tập thể vượt khó.

Theo đó, nhằm đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu huy động của Hệ thống điện quốc gia, việc tuân thủ kỷ luật vận hành, thực hiện đúng quy trình vận hành, sửa chữa, tham mưu đề xuất các giải pháp kịp thời đảm bảo các Tổ máy trong trạng thái sẵn sàng cao nhất… luôn được các đơn vị trong công ty đặc biệt chú trọng.

Bên cạnh đó, giá cả thị trường điện diễn biến khó dự báo, Công ty đã bám sát thị trường, thực hiện công tác chào giá với các bản chào luôn bám sát sản lượng hợp đồng giờ và chỉ phát vượt Qc khi giá thị trường điện đảm bảo hòa vốn hoặc có lãi.

Song song với đó, thực hiện chương trình chuyển đổi số, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đã và đang tích cực hoàn thành các chủ đề chuyển đổi số được EVN và GENCO2 giao. Đồng thời, trình GENCO2 xem xét phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án chuyển đổi số Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1&2 (giai đoạn 1).

Với các chương trình cách mạng 4.0, Công ty đã hoàn thành 5/7 đề tài được giao; góp phần tích cực vào việc giám sát và cảnh báo sớm các thông số vận hành chính của Tổ máy.

Kết thúc năm 2023, sản lượng điện phát của Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đạt 7,143 tỷ kWh - đạt 92,18% so với kế hoạch. Tổng doanh thu đạt 11.465,17 tỷ đồng- đạt 86,2% so với kế hoạch. Tổng chi phí là 11.022,35 tỷ đồng - đạt 86,6% so với kế hoạch (Chi phí giảm do sản lượng điện giảm và giá chi phí nhiên liệu giảm). Lợi nhuận trước thuế đã bao gồm CLTG của công ty là 415,68 tỷ đồng - đạt 73,5% kế hoạch…

Mặc dù các con số đều giảm so với kế hoạch đặt ra, song đây có thể xem là một cố gắng lớn của Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng trong điều kiện không mấy thuận lợi như năm 2023. Đặc biệt, cán bộ, người lao động của công ty đã có một năm 2023 an toàn, phấn khởi khi Công tác ATVSLĐ, PCCC&CNCH và PCTT&TKCN đều đảm bảo.  Công tác bảo vệ môi trường cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực khi không để xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân khu vực gần nhà máy.

Ngày 3/1/2024, 12 đơn vị thuộc Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đã cùng nhau tham gia Lễ phát động thi đua giảm sự cố, đảm bảo sẵn sàng phát điện các Tổ máy nhà máy Nhiệt điện nhiệt điện Hải Phòng trong giai đoạn mùa khô 2023 – 2024. Việc tham gia cam kết thi đua của 12 đơn vị trong những ngày đầu năm mới cũng chính là là hành động khẳng định cho tinh thần đoàn kết, đồng lòng vượt qua thách thức, khó khăn của cán bộ, công nhân viên Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng – vì một năm 2024 sản xuất – kinh doanh an toàn, hiệu quả.