Hội thi tuyên truyền lưu động “Biển và Hải đảo Việt Nam” toàn quốc tổ chức tại thành phố Hải Phòng từ ngày 18 đến 21/5/2023

Từ ngày 18 đến 21/5/2023, tại thành phố Hải Phòng sẽ diễn ra Hội thi tuyên truyền lưu động “Biển và Hải đảo Việt Nam” quy mô toàn quốc. Hội thi do UBND thành phố Hải Phòng, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng phối hợp tổ chức.

Hội thi tuyên truyền lưu động “Biển và Hải đảo Việt Nam” với sự tham gia của các Đội Tuyên truyền lưu động đến từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội thi nhằm mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của biển và đại dương trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; khẳng định chủ quyền thiêng liêng quốc gia về biên giới và biển đảo Việt Nam. Đồng thời, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc, chủ trương đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của nhà nước về đất nước, con người Việt Nam…

Hội thi diễn ra với hình thức thi diễu hành xe tuyên truyền, thi văn nghệ cổ động và triển lãm với các nội dung: ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tinh thần yêu nước, quyết tâm bảo vệ Biển và Hải đảo của Tổ quốc; ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình yêu con người của nhân dân Việt Nam; thể hiện cuộc sống lao động thường ngày của đồng bào các dân tộc dựng xây quê hương, đất nước; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đảm bảo tính bền vững trong phát triển kinh tế biển, hải đảo, sử dụng hiệu quả, hợp lý các vùng biển, ven biển và hải đảo phù hợp với bối cảnh trong nước và quốc tế; tôn vinh, quảng bá, giới thiệu những nét tiêu biểu, giá trị văn hóa truyền thống, giàu bản sắc của từng địa phương; giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam nói chung và các vùng ven biển, biển và hải đảo của Việt Nam; tuyên truyền, giáo dục về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển, hải đảo Việt Nam; bồi đắp tình yêu, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hồng Nhung

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng - www.haiphong.gov.vn