Hội nghị thông tin, tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam tại huyện Thủy Nguyên

Sáng ngày 15/6/2023, Sở Ngoại vụ phối hợp với Huyện ủy Thủy Nguyên tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền về biển, đảo và chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên biển Đông.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đại tá Vũ Hữu Kiêm, Phó Chính ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Quân chủng Hải quân;  Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; Nguyễn Thành Lung, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Thủy Nguyên, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủyvà đại diệncác cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ đảng viên hưu trí, cựu chiến binh sinh hoạt tại các chi bộ trên địa bàn huyện Thủy Nguyên.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ đã thông tin chung về tình hình một số nước trong khu vực và trên thế giới liên quan đến vấn đề biển, đảo; tầm quan trọng của biển đảo và nhấn mạnh những quan điểm, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước về chiến lược bảo đảm chủ quyền, an ninh, xử lý kịp thời các tình huống trên biển, bảo đảm giữ vững được chủ quyền, mối quan hệ và môi trường hòa bình trên biển trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, xử lý kịp thời các tranh chấp trên biển Đông, đồng thời tôn trọng lợi ích chính đáng của các nước trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế.

 

Đồng chí Đại tá Vũ Hữu Kiêm, Phó Chính ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Quân chủng Hải quân  báo cáo nội dung tuyên truyền biển, đảo.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí báo cáo viên Vũ Hữu Kiêm thông tin về: (1) Tình hình biển đảo, các vấn đề tranh chấp trên biển; (2) Quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển, khẳng định cơ sở pháp lý quốc tế về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; (3) Các giải pháp nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, trong đó có việc đề cao vai trò nòng cốt của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển, đảo, nhất là các vùng biển xa... để ngư dân yên tâm bám biển; Định hướng tư tưởng cho các đối tượng được tuyền truyền xung quanh các vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam. Đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan đến Biển Đông để chống phá ta.

Đồng chí Lê Nam Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Thủy Nguyên phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lê Nam Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Thủy Nguyên kết luận và chỉ đạo các xã, thị trấn, chi bộ, Mặt trận Tổ quốc trên địa bàn huyện thông qua hội nghị xây dựng kế hoạch tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, ngư dânvề vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo; những thông tin mới về tình hình biển, đảo Việt Nam thời gian gần đây. Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về chủ quyền biển bảo và thực hiện nghĩa vụ kết nghĩa với lực lượng hải quân; quan điểm đấu tranh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Đảng, Nhà nước ta; công tác đấu tranh, phản bác với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước về tình hình biển, đảo Việt Nam; việc tuân thủ pháp luật khi khai thác hải sản trên biển,chấp hành pháp luật khi hoạt động trên biển, không vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép, tháo gỡ “thẻ vàng”, đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

NGUYỄN LINH PHƯƠNG